Индуизъм от hindu.bg-

сайтът посветен на индуизма

Ведическа астрология-

короната на индуизма

Полезни съвети-

от hindu.bg- сайтът посветен на индуизма

Новини от hindu.bg-

сайтът посветен на индуизма

Ведическа астрология- короната на индуизма

Ведическата астрология е короната на индуизма или окото на Ведите- най древните свещенни писания на Земята. Защо ведическата астрология е истинската, а не западната, която въвежда хората в заблуждение можете да прочетете тук

Полезни съвети от hindu.bg

Вижте полезните съвети на hindu.bg-сайтът посветен на индуизма свързани с раждането, семейството, започването или извършването на важни за живота на човека дейности и добрите и лошите периоди в живота ни тук

Новини

Последните новини за индуизма в България и по света можете да видите тук

Индуизъм от hindu.bg -сайтът посветен на индуизма

 hindu.bg е българският сайт, посветен на индуизма. Индуизмът като начин на живот и като религия: произход, вяра, ритуали и величие- толкова древен, толкова съвременен, но и толкова различен от всички други религии. Въпреки, че е причисляван към световните религии, индуизмът като начин на живот се различава съществено от общоприетото ни понятие за религия. Няколко са основните неща, които представляват интерес за непредубедения човек и които отличават индуизма от всяка една друга религия на човечеството:

 1. Индуизмът е единствената религия, която няма основател.
 2. Индуизмът е единствената оцеляла до днес световна религия, която няма време на създаване- а именно- съществува от незапомнени времена.
 3. Индуизмът е единствената религия, която се основава на ПОЗНАНИЕТО И ВЯРАТА ЗАЕДНО.
 4. Индуизмът е единствената религия, която не отрича никоя друга религия, учение или секта, които споделят общочовешките ценности като ненасилие и толерантност към различията.
 5. Индуизмът е единствената религия, която може да обясни всяко едно човешко същество с неговото тяло, мисли, чувства и съдба, както и всяко едно природно явление на планетата Земя или във Вселената, без да използва обяснения като “Бог така е решил”, “Такъв ти е бил късмета” и други подобни измислици, показващи безсилието и неспособността на изричащите ги да погледнат истината в очите и да осъзнаят, че никога не е имало, няма и сега и няма да има и в бъдеще ПОСЛЕДСТВИЕ БЕЗ ПРИЧИНА.
 6. Индуизмът е единствената религия, която ясно посочва целта на човешкия живот, както и пътищата за нейното постигане заедно с по- късния по време будизъм.
 7. Индуизмът е единствената религия с индивидуален подход към всеки човек. Нито една от другите религии не отчита индивидуалния фактор на личността освен индуизма. Например:

Християнската религия ни обяснава, че човек има два ангела, които стоят от двете му страни и го наблюдават. Нещо повече: те записват всичко, което той казва или върши и когато дойде времето на Страшния Съд го наклеветяват пред Великия Съдник.

В индуизма можем да видим оригиналната концепция за това. Тъй като всеки от нас е различен и на отделна вибрация, ведическата астрология- короната на Ведите, които са основата на индуизма- ни учи кои са тези същества до нас, с коя планета са свързани, дава ни тяхната мантра, което значи тяхната вибрация и по този начин ние можем да се свържем с тях на тяхното вибрационно поле на съществуване и помощта, която те могат да ни окажат е неизмерима.

Горепосоченият пример ясно показва, че полу-истините, както и простото налагане на догми вече не работи в нашия свят. В миналото- поради нивото на разбиране на масите налагането на догмата е било единствения начин за поддържането на морала и социалния ред. Индуизмът не е против християнството- той просто го обяснява в истинската му светлина.

По този начин индуизмът като религия представлява една уникална смесица от вяра и ритуали от една страна и философия и познание от друга.

В 21-ия век или периода между 300 и 400-ната година от навлизането на човечеството в една друга епоха, съзнанието на хората ще достигне нова степен на развитие в която ще бъдат напълно разбрани финните първопричини, стоящи зад материалното творение. Такива обикновенни неща като мобилните телефони с които сме свикнали във всекидневието, чиито невидими вълни предизвикват слухов резултат, както и предаването на информация без ограничения в пространството съвпадат с дефинициите на индийските мъдреци за етапите на развитие на човечеството- вижте повече тук.

Тук е мястото да се спомене нещо и за ортодоксалния фанатизъм наблюдаван у някои индивиди в нашето общество.

Във всяка една социална група, общество или нация винаги е имало хора, които са екплоатирали националистическата идея. Такива шовинисти използвайки първосигналните качества на една определена прослойка от обществото се стараят да внушават, че тяхната група е най- великата във всяко отношение в противовес с останалите такива, крайния резултат на което са винаги лични облаги.

Непредубеденият посетител на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма знае, че религията е изиграла своята роля за запазването на националното самосъзнание на българина, но този факт няма нищо общо с каквато и да била националистическа или шовинистична идея.

За голямо съжаление на такива ортодоксални фанатици, всеки български гражданин завършил основно образование в българско училище несъмнено е разбал уроците на историята, че времето от появяването на една шовинистична организация до нейния неизбежен край е твърде кратко. Това е така защото човешкият род не би могъл да оцелее, ако всеки народ поддържа собствените си националистически идеи масово за дълъг период от време.

Големи конфликти и обществени катаклизми са се случвали през цялата история на човечеството, изигравали са своята роля и са заглъхвали в праха на времето в неволно съответствие с описанията на епохите посочени от великите мъдреци на Индия от незапомнени времена- вижте повече тук.

Знаменитата българска пророчица Ванга отговаря на въпрос: “Съществували ли са на Земята големи цивилизации преди нашата?” с убедителното: Да.

Легендите, разпръснати повсевместно по всички краища на Земята и съществуващи у всички народи за една епоха на изобилие- без войни, нищета и страх, с една религия, един език и в хармония с творението и твореца не са без основание- и процесите на глобализация като заличаване на световните граници, общуването на един език, преодоляването на бариерите на времето и пространството и т.н. ще продължават независимо от желанието на който и да било земен смъртен- вижте повече.

От тази переспектива времето ще покаже дали индуизмът е религията на бъдещето или не………..

“Превъзходната наука на Джиотиша съставена от Сиддханта, Самхита и Хора като нейни три раздела е наистина окото на Ведите”                                                                                                                                                                                                                                                 Нарада Самхита 1-4

Индуизмът се основава на ученията на Ведите– най древните свещени писания на човечеството. Разклоненията на ведическото познание- Веданга или така наречените крайници на Ведите са както следва:

 1. Шикша- фонетика, фонология, произнасяне.
 2. Чандас- ритмичната стъпка на стиховете включително ударенията.
 3. Виякарана- граматика и лингвистичен анализ.
 4. Нирукта- етимология, обяснение на думите.
 5. Калпа- инструкции за ритуалите.
 6. Джиотиш- окото на Ведите, науката за миналото, настоящето и бъдещето, короната на всички предшестващи- това е ведическата астрология.

По долу непредубеденият посетител на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма  може да се запознае с фактите, които удостоверяват ведическото познание в индуизма на английски език.

Моля обърнете внимание на въздействието на звука върху стъклена чаша в 26-тата минута на филма, което обяснява огромното въздействие на мантрите върху човешката физика и психика- вижте повече тук

Повече можете да научите на следващите страници.

Екипът на hindu.bg – сайтът посветен на индуизма има за цел да информира българското общество за индуизма и неговата същност и да обърне внимание на безсмислието на догмите.

Ние сме малък екип от специалисти посветени на нелеката задача да разчупим стереотипа господстващ в българското общество за индуизма и да покажем истината на съвременния български гражданин относно дълбочината, прозренията, произхода, вярата и величието на индуизма, както и това, което тази религия е направила и може да направи за личността, обществото, човечеството и природата поотделно и като едно цяло.