Вяра на индуизма

Индуизмът учи човека да вижда присъствието на Бога във всичко и така почита цялото творение. От тази переспектива няма неприятели или врагове. Всеки има правото да еволюира духовно и ще разбере истината в някоя точка във времето.

Индуизмът е великодушен що се отнася до душата- тя е вечна и безмъртна и като такава не може да бъде ограничена в рамките на един временен и изпълнен с превратности човешки земен живот. Многото животи на душата предлагат много възможности за издигане.

По същия начин индуизмът е непреклонен що се отнася до отговорността на човека за всяко извършено действие посредством закона за кармата.

Вярата на индуизма включва главни концепции като:

Парабрахман- един върховен, всемогъщ Бог. Той е създателя на творението, негов поддържник и вседържител и той е неговия разрушител. Той е с форма и без форма поради своята трансцедентност. Той живее във всичко но същевременно е отвъд него. Това е най- объркващата конепция за западния ум, но е основополагаща за индуизма защото посочва крайната цел, без която е невъзможно придвижване в каквато и да е посока.

Аватарвад- проявлението на Бог на Земята. Самият Бог се появява на Земята в различни форми и в различни епохи винаги с важна мисия- въстановяването на реда и справедливостта и даряването на освобождение на готовите за това души.

Кармавад- закона на действието. Поради своите действия както в миналите животи, така и в настоящия душата жъне плодовете им- добри или лоши, които се изпитват в този живот или бъдещите такива.

Пунарджанма- прераждането. Безсмъртната душа постоянно се преражда отново и отново в една от милионите живи форми докато постигне освобождение. Доказателства и заблуди за прераждането можете да прочетете тук

Мокша- Крайно освобождение. Целта на човешкия живот. Освобождението на душата от постоянния цикъл на раждане и смърт и оставането и в състояние на върховен екстаз дава на човек пълно господство над природните елементи, тялото и дори смъртта- посредством съзнателно излизане на душата от физическото тяло непредизвикано от каквито и да било телесни или други процеси и събития и това е причината през цялата история на човечеството винаги да е имало хора, които са го демонстрирали, но рядко са били разбирани от своите съвременници.

Гуру- Шишия Самбандх- връзката учител- ученик. Водачеството и милостта на духовно просветлен учител е от изключително значение за последователя, който търси освобождение.

Дхарма- всеобхватен термин представляващ божествения закон, закона на съществата, пътя на праведността, религията, задълженията, отговорностите, добродетелите, справедливостта и истината.

Веда Пранама- Авторитета на ведическите писания. Индуизмът приема духовното ръководство на четирите Веди, всяка от които е съставена от Самхита, Брахмана, Араняка и текстовете на Упанишадите.

Мурти Пуджа- служене на свещенните изображения на Бога. Отдадените нему извършват служби /ритуали/, извиквайки присъствието на Бога, което служи за развиване и изразяване на взаимоотношенията между Бог и неговия последовател.