Величие на индуизма

 Индуизмът е съществувал преди Слънцето да изгрее над египетското царство или зараждането на римската империя, дори преди да огрее китайската цивилизация. Много преди Ренесанса в Европа индийските астрономи са разполагали с звездните карти, докторите са извършвали операции, а мъдреците са писали писания. 

Растежът и разпространението на индуизма са станали възможни поради факта, че той подкрепя научното и социалното развитие докато остава фокусиран върху духовните принципи. Това е нещо повече от просто една религия и затова се нарича Хинду Дхарма- “това, което поддържа”. Истината на индуизма цели да поддържа цялото творение, не само един определен вид или група. 

Именно поради това индуизмът е оцелял през хилядолетията пред лицето на чужди завоеватели и вътрешни противоречия. 

Ценностите и мъдростта на индуизма са вдъхновявали хората по целия свят. 

Понастоящем индуизъм изповядва една седма част от световното население разпръснато в над 150 страни. 

От векове Индия е привличала пътешественици и търговци, учени и философи, царе и завоеватели. Те са били привлечени от нейната естествена красота, славна култура и богата древна цивилизация. 

“Древната цивилизация на Индия се различава от тази на Египет, Месопотамия и Гърция по това, че нейната традиция е била запазена без прекъсване до ден днешен.”- Артур Башам- австралийски историк (1914- 1986) 

“В Индия аз видях раса от смъртни живеещи на Земята, но не фиксирани за нея, живееещи в градове, но не закотвени за тях, притежаващи всичко, но непритежавани от нищо”- Аполоний Тиански- гръцки пътешественик- 1 в. 

“Ако има място по лицето на Земята, където всичките мечти на живия човек са намерили дом от най ранните дни, когато човека е започнал съня на съществуването- това е Индия.”- Ромен Ролан- френски философ (1886- 1944) 

“В религията, Индия е единствения милионер…. една земя, която всеки човек желае да види и виждайки я веднъж, даже с поглед, няма да замени този поглед за цялото шоу на целия останал свят заедно”- Марк Твен- писател 

“Вече става ясно, че главата, която има западно начало ще има индийски край, ако не свърши със самоунищожението на човешката раса…. В този изключително опасен момент в историята, единственият път за спасение за човечеството е индийския път.”- д-р Арнолд Тойнби (британски историк, 1889- 1975)