Ведическа астрология

 “Трябва ли учителю? Аз не вярвам в астрология.

-Това не е въпрос на вяра, научния подход с който човек би трябвало да подходи към всеки един предмет е дали е верен или не. Законът на гравитацията е работил ефективно както преди Нютон, така и след него. Космосът би бил доста хаотичен ако неговите закони не биха могли да действат без санкцията на човешката вяра.”

“Шарлатани са довели древната наука за звездите до сегашната и лоша слава. Астрологията е твърде обширна, както математически така и философски за да бъде правилно разбрана освен от хора с дълбоко разбиране. Ако невежия не разчита небето и вижда там драсканица вместо писание- това е което може да се очаква в този несъвършен свят. Човек не би трябвало да отхвърля мъдростта заедно с “мъдрия”.

Свами Шри Юктешвар Гири

Цитат от епохалния труд “Автобиография на един йога” на Парамаханса Йогананда

Поради факта, че ведическата астрология е непозната в България се налага да се обяснят някои основни отличителни характеристики на тази древна наука. Важно е да тя да бъде различавана от западната астрология защото двете имат много общи неща, но и големи различия помежду си. Както ще видим по- надолу слънчевата зодия на човека е различна от тази, която той е свикнал да четете по вестникарските рубрики, а понятия като лунна зодия и съзвездие отсъстват във всяка една друга астрология, както и характеристиките на вътрешния човек, които са основата на всички външни неща.

През цялата история на човечеството, всяка една религия е имала външна страна и вътрешно ядро, което е било разкривано на малцина. Това е така защото болшинството от хората не биха могли да разберат скритите причини, които пораждат видимите резултати в сегашния етап на човешката еволюция. Ведическата астрология е това вътрешно ядро на индуизма, което е давало светлината на знанието за всяка една душа слязла в човешка плът. Индуизмът е  единствената религия, която може да обясни всяко едно човешко същество с неговото тяло, мисли, чувства и съдба, както и всяко едно природно явление билo то на планетата Земя или във Вселената, без да използва обяснения като “Бог така е решил”, “Такъв ти е бил късмета” и други подобни измислици, показващи безсилието и неспособността на изричащите ги да погледнат истината в очите и да осъзнаят, че никога не е имало, няма и сега и най- важното, няма да има и в бъдеще ПОСЛЕДСТВИЕ БЕЗ ПРИЧИНА. Има причина знанието за което става дума тук да се е пазило в тайна от незапомнени времена и никаква сума пари не е могла да купи това знание.

Детето се ражда в този ден и час, когато космичните лъчи са в математическа хармония с неговата индивидуална карма според ведическата астрология. Това прави индивидуалния хороскоп на всеки човек един предизвикателен портрет, който разкрива неговото непроменимо минало и неговите вероятни бъдещи резултати.

Ведическата астрология несъмнено е една от най- древните науки достигнали до нас.  Поради огромните възможности, които предоставя за реализиране на пълния потенциал на човека, както и за намаляване на страданията му това знание винаги е било обект на оценки от двете крайности на спектъра и името му, което произлиза от Джиот- светлина и Ишвара- Бог и методите му са били обвити с мъглата на легендите, но истината е, че ведическата астрология е била част от живота на индийците от незапомнени времена.

Тази наука- Джиотиш, която е короната на Ведите ни обръща внимание, че всеки един от нас е различен и че това различие си има причина. Това различие се корени във вибрацията на всеки един човек, която е в хармония с времето в което се е родил и която предопределя съдбата му в този живот. Интересното е, че случването на събитията в живота на човека имат малко общо с вярата му в астрологията, както можем да се убедим във всекидневието. На много хора този факт им е неприятен и те със всички сили се опитват да се борят с него и да доказват обратното. За тяхно съжаление, обаче след време ги виждаме точно там, където трябва да бъдат и където им е мястото според ведическата астрология, както ще видим от примерите по- долу. Това развитие на събитията в човешкия живот се корени в кармата- вечния закон за възмездието заемащ централно място във всяка една религия на човечеството.

Има много видове астрологии- ведическа, вавилонска, халдейска, гръцка /западна/ и т.н., но ведическата астрология е единствената, която ни дава методите за реализиране на пълния потенциал на човека, както и за намаляване на страданията му в настоящето му земно съществувание. Като част от Ведите и индуизма тя ни учи на методите за промяна на вибрацията на отделния човек, което променя събитията случващи се в живота му и по този начин се променя и съдбата му. Това не е лека задача, нито пък става мигновенно, но възможността, която се предоставя на човека по този начин е изключителна. Дали ще се възползва от нея или не- е въпрос на личен избор, който не може да бъде направен от никой друг, освен от самия човек. Именно тази златна възможност в животa ни- ако бъде осъзната като отрязък от времето и обстоятелствата, които я съпътстват могат да изиграят решаваща роля в съдбата на личността. От друга страна познанието за неблагоприятните периоди ни дава възможност да вземем подходящите мерки за ограничаване на последствията задвижени от своите причини създадени от нас в миналото. Това отличава ведическата астрология от всички други.

Ведическата Астрология има три раздела- Сидханта или Ганита– математически аспекти като движението на планетите и силата им в хороскопа- включително Гола- сферичната астрономия, Самхита има за предмет приложението на Ганита относно земните/светски/ неща като природни бедствия, политически събития и т.н. и Хора- това е наука за връзката между астрономическите фактори и индивидуалните животи на хората.

В дълбоката древност в индийския епос Рамаяна е записано как бащата на Рама цар Дасарата казва на сина си:

„Астролозите казват, че моята Janma Nakshatra /лунно съзвездие/ е засегната от силното враждебно влияние на Слънцето, Марс и Раху. Когато такова лошо знамение се появява царят ще срещне смърт или опасност подобна на смъртта“

Ayodhya Kh, Ca14, Sh.18

Tук Дасарата има предвид затъмнение свързано с неговия лунен знак било то лунно или слънчево, но е факт, че затъмнението случващо се в неговия лунен знак и съзвездие са смущавали възрастния вече цар.

Този факт показва две неща:

Първо- че астрологията е била неразделна част от живота на хората по времето на Рамаяна и

Второ- вниманието и разбирането, което хората са отдавали на периодите и резултатите свързани с затъмненията.

Както се страхувал Цар Дасарата трагичните събития се развили следвайки затъмненията свързани с неговите лунен знак и съзвездие.

Кайкеи подтикната и манипулирана от Мантара представила исканията си на горкия цар. Рама верен на традицията на спазването на бащината дума отива в изгнание. Цар Дасарата умира тъгуващ по своя възлюбен син, Бхарата отказва короната и цялата държава потъва в мрак. Бедствие настъпва в царството. Семейството се разпада с патриарха, който умира. 

В днешно време наистина е изумително да се наблюдава потресаващото невежество на болшинството от хората, както на Изток така и на Запад относно влиянието на планетите /включващи Слънцето и Луната според ведическото определение за graha- планета/ върху човешките тела и съзнания. Нека припомним научно установения факт, че макар Луната да е около 400 пъти по- малка от Слънцето тя е също толкова пъти по близо до Земята от него поради което за нас хората размера на двете светила ни изглежда един и същ. Въпреки че размера на Луната е 27 % от този на Земята, гравитационните сили на Луната повече отколкото тези на Слънцето предизвикват приливите и отливите на океаните и моретата всекидневно. Имайки в предвид, че когато човек се ражда тялото му е около 73% вода, която с напредването на времето намалява до 50- 60% в зависимост от пол, тегло, раса и възраст можем да придобием представа какво огромно влияние имат планетите върху нашите тела, чувства и съзнания, както и върху цялата жива и нежива природа на планетата Земя.

Въпросът дали е възможно и как е възможно да се предскаже развитието на човешкия живот вълнува всеки човек в една или друга степен. На този въпрос ведическата астрология отговаря по следния начин:

Нека погледнем внимателно изображението по- горе. Това е ЯБЪЛКОВО дърво през пролетта. 

А сега да насочим вниманието си към изображението по- долу. На него виждаме КРУШОВО дърво през пролетта:

Както се вижда двете дървета нямат видима разлика през пролетта. Но всеки човек- независимо дали е грамотен или не знае, че през есента ябълката ще роди ЯБЪЛКИ, а крушата- КРУШИ.

Ние не можем да очакваме ябълката да роди КРУШИ, нито пък крушата- ЯБЪЛКИ.

По същия начин ведическият астролог- този на комуто е дадено това свещенно познание- този, който има вяра, който е интелигентен, безкористен и правдив- такъв човек може да предвиди развитието на човешката вибрация във времето и пространството и да даде съвет. Неговия съвет се основава на мястото и времето, когато човек се е родил и щом се е родил на това място и в това време- това е неговата или нейната вибрация, която ще се развие по еди какъв си начин и ще даде еди какви си резултати. Това е начинът по който става възможно предсказването на човешкия живот и верността му е потвърдена от хилядолетията.

В човешката съдба обаче има някои възможности, които не могат да бъдат дискутирани тук.

В свещенната за всеки индуист книга „Бхагават Гита“- 3.36 поклонникът Арджуна пита Аватара Кришна- проявлението на Бог на Земята:

„Арджуна попита:

Защо човекът е подбуждан да извършва греховни действия, даже против волята си, като че ли насила, о потомъко на Вришни? /Кришна/ “

В отговора си Кришна излага дълбоките истини на индуизма, като в самия край на свещенното писание- 18.59- 61 той казва как става това:

"Ако самозабравено решиш да не се сражаваш, това твое решение ще е погрешно. Твоята природа ще те принуди.

О, Каунтея! Това, което поради заблуда не желаеш да извършиш, ти ще извършиш обвързан от собствената си дейност, породена от собствената ти природа.

„О Арджуна! Ишвара /Върховният Бог/ е в сърцата на всички живи същества. Посредством майа /илюзията/ той ги върти сякаш качени на чекрък“

Тази илюзия обаче си има правила в които ясно се посочва какви са съдбите на различните хора- глава 6.42-43 от същото писание:

„Или пък той се ражда в семейство на мъдри йоги. Такова раждане е действително много рядко в този свят“

О Бхарата! Там той придобива памет за впечатленията, свързани с предходното му тяло, и се стреми упорито да постигне съвършенство.“

Или пък за този тип хора, които всички сме срещали в живота си- глава 16.19-20:

„Тези, които мразят и са изпълнени с гняв, които са най- нисшите сред хората в тази самсара и които са неблагочестиви- тях Аз непрекъснато хвърлям в демонични утроби.

О, Арджуна! Родени от демонична утроба, заблудени в многократните си прераждания, те не успяват да достигнат до Мене. Затова те постигат само най- нисшите състояния.“

Гореописания процес се осъществява в живота на всеки един от нас посредством въплъщението на душата в определено време и място- дом, семейство град, държава при определена планетарна конфигурация и именно вибрацията на която се роди човешкото същество и която е в съответствие с космичните лъчи на планетите е тази, която определя неговата съдба в настоящия му живот. Това е и причината за драстичните промени на които често сме свидетели в човешките съдби- хора, родени в бедни семейства да стават много богати и обратното, хора родени в религиозни и благочестиви семейства да стават безбожници и престъпници и т.н. повече тук.

Може да се зададе въпроса дали толкова древно знание е приложимо в сегашната епоха на научно- техническата революция. Нека видим три примера които отговарят изчерпателно на този въпрос: 

В началото на 20 век един от бележитите ведически астролози от астрологическата школа на Бенгалор, професор Bengalore Suryanarain Rao (1856-1937) пише в списание Astrological Magazine от месец Март 1914 година анализирайки планетарните позиции след Април 1914 година при започването на слънчевата година Ананда той пише:

„Луната е намалена в Скорпион- зъл знак и тъй като Луната представлява ума и тя е позиционирана в знака на разрушението от Слънцето и от него Слънцето е в 6-тия дом- дом, който е асоцииран с дългове, разрушение, болести и врагове и човечеството ще страда много от това и от неблагосклонността на кралската воля. Ще има внезапни изблици на ярост и вълнение водещи до анархия и отричане на отминалия кралски авторитет……..треската на войната ще бъде в своя апогей. “

По горе виждаме електромагнитното поле на Слънцето.

Давайки допълнителни детайли за възможните проблеми в различните части на Европа професор Рао продължава:

„ Два смъртни случая измежду европейските кралски особи се показват и едната ще бъде от насилие или предателство. Политическите връзки по целия свят ще бъдат с големи вълнения през месеците Август и Септември поради слънчевото и лунно затъмнение следващи едно след друго в рамките на две седмици.“

Точно както е било предвидено от него два опита са били направени за убийството на Архидюк Франц Фердинанд, когато той и съпругата му са се придвижвали с кола към центъра на Сараево, Австрия. Гарбрионовичо- един композитор хвърлил бомба по Дюка но за щастие тя не екплоадирала докато колата не преминала.

Когато кралската двойка преминавала през града един студент- Прейзио стрелял два пъти по Дюка смъртно ранявайки него и съпругата му. И двамата умрели за няколко минути. Стария Император Франц- Йосиф понесъл ужасен удар в смъртта на своя син и бъдещ крал на Австрия. Войната започнала през Август 1914 година.

В Индия е традиция знание или занаят да се предават от поколение на поколение. Поради тази причина не е толкова необичайно, че внука на горецитирания професор Bengalore Suryanarain Rao (1856-1937) д-р Bengalore Venkata Raman (1912-1998) описва със същата потресаваща переспектива Втората световна война в книгата си „Световни переспективи 1937-1938“ месеци преди нейното започване. Анализирайки планетарните позиции на планетите за лунната година Eashwara, д-р Раман пише:

„В последната седмица на Октомври 1937 Марс се присъединява към Юпитер в Стрелец. Тогава Сатурн ще бъде в Риби. Марс аспектира Сатурн и Сатурн от своя страна аспектира Марс. Стрелец е знак, който обича войната……

Една част от света е заплашена с заговори и хитрости…. Целия свят ще бъде посетен от бедствия от голям мащаб поради Кала Сарпа Йога. Няма по- голямо бедствие от войната…….

За Британия, Германия и Италия комбинациите са неблагоприятни….

Личностите на Мусолини и Хитлер ще насочат Европа към опасна зона. Сега зависи от държави с мъдри управници да установят равновесие в европейската политика. Обърнете внимание на хороскопа на императора на Япония и вижте как Италия, Германия и Япония с абсолютна безнаказаност престъпват обществения закон на света“

Историята потвърждава изключителната точност на тези негови думи.

Може би единствения случай в историята на човечеството за освобождение на държава от подтисничество по мирен начин е създаването на Република Индия през 1947 година вследствие на ненасилственото освободително движение предвождано от Махатма Ганди.

Тук ще приведем извадка от мартенското издание на „Американска Астрология“  през 1955 година където Сирил Фаган пише по повод смъртта на Махатма Ганди:

„През Април 1947 година в изданието на Astrological Magazine издателя д-р B.V.Raman прави едно от най-успешните предсказания на днешното време със следните думи: 

„Марс и Сатурн ще бъдат в съвпад в последния градус на Рака на 12 Ноември 1947. Тези комбинации също показват загуба (чрез покушение тъй като Жестокия Марс е със Сатурн в 12-тия) на уважаван народен лидер на тази страна“

Не може да има ни най-малко съмнение, че д-р B.V.Raman е имал хороскопа на Ганди пред себе си, когато е написал тези зловещи думи за съвпада на Марс и Сатурн, който се случва в 11 часа 21 мин и 45 сек на 12 Ноември 1947 година, когато сидералната географска дължина на враждебните планети е била в 28 градуса 6 минути и 28 сек в Рак следователно близо до Луната на Ганди в Рак в 26 градуса и 55 минути. Ганди беше покушен на 30 януари 1948 година така, че предсказанието на д-р B.V.Raman, което е било публикувано най- малко 10 месеца преди събитието намира своето изумително точно макар и трагично потвърждение. Потвърждението на това предсказание поставя д-р B.V.Raman на първото място на най-успешните световни астролози и обуславя изучаването на ведическата астрология като нещо, което наистина си заслужава”

Нека споменем нещо за още една необикновенна съдба.

На 26 ноември 2016 година бе съобщено, че дългогодишния кубинския лидер Фидел Кастро е починал в дома си в столицата на Куба- Хавана- повече тук.

                                    Каква е разликата между ведическата и западната астрология?

Нека се вгледаме внимателно в изображенията по- горе. Те показват променящата се позиция на пролетното равноденствие, което се взима за отправна точка за започването на 0 градуса в Овен от западната астрология.

Червената линия представлява видимата част измината от Слънцето през една земна година. Червено- зелената линия е проекция на земния екватор върху небесния свод. Пресечната точка на тези две линии е пролетното равноденствие. В 1500 г. пр.н.е. тя е било близо до края на съзвездието Овен, в 500 г. пр.н.е. тя е близо до началото на съзвездието на Овена, а пък в 150 г от новата ера- това е времето на династията на Птолемеите тя е в центъра на съзвездието на Рибите- тоест видно е напредването на равноденствията..

Слънцестоенето е астрономическо събитие, което се случва два пъти годишно, веднъж през лятото и веднъж през зимата, когато Слънцето достига най-високото си положение на небето, както се вижда от Северния и Южния полюс. По време на слънцестоенията наклонът на земната ос (по отношение на Слънцето) е максимално на 23 градуса и 26 минути.

Слънцестоенията се случват на 20 или 21 юни и на 21 или 22 декември всяка година. През лятото денят на слънцестоенето е най-дългия ден от годината, а през зимата денят на слънцестоенето е най-краткият ден от годината за разлика от пролетното и есенното равноденствие, когато денят и нощта са равни по своята продължителност и са на 20 или 21 март и на 22 или 23 септември съответно.

През месец юни се случва лятното слънцестоене в Северното полукълбо, а през декември зимно слънцестоене в южното полукълбо. С други думи, през юнското слънцестоене е лятно време в Индия, Китай, Русия, Великобритания, САЩ и Канада и е най-дългия ден от годината, докато е зимно време в Австралия, Аржентина, Чили, Нова Зеландия и Южна Африка, където това е най-краткият ден от годината.

По същия начин през декември се случва зимно слънцестоене в Северното полукълбо и лятно слънцестоене в южното полукълбо. С други думи, през декемврийското слънцестоене е зимно време в Индия, Китай, Русия, Великобритания, САЩ и Канада и е най-краткият ден от годината, докато в същото време е лятно слънцестоене и лятно време в Австралия, Аржентина, Чили, Нова Зеландия и Южна Африка и там това е най-дългия ден от годината.

За да се избегне объркване за предпочитане е винаги да се посочва слънцестоенето, както и полукълбото за което то се отнася- например южно слънцестоене означава слънцестоенето през декември в Южното полукълбо, където е лято както във втория случай по- горе.

Навлизането на Слънцето в знака на Рака на 16 юли 2017 година например отбелязва започването на южния път на Слънцето и е благоприятен за благотворителни дейности, но не и за започване на начинания- вижте повече тук.

Нека погледнем изображението по-долу. Западната астрология както се спомена по-горе взима за референтна точка пролетното равноденствие на 21 март всяка година и от него започва да изчислява нула градуса в Овен, въпреки, че равноденствените точки се въртят обратно на зодиака. Ведическата астрология обаче взима една неподвижна и ярка звезда и от нея започва да изчислява нула градуса в Овен. Оттук се получава една разлика от един градус на всеки 72 години поради движението на планетата Земя и слънчевата система през галактиката. Този небесен феномен е известен като прецесия /напредване/ на равноденствията.

Разликата между тропическия /подвижен/ зодиак използван в западната астрология и сидералния /неподвижен/ зодиак използван от ведическата астрология се корени в тази разлика която се нарича Айанамса.

Варахамихира е бил един от 9-те скъпоценни камъка в кралската свита на могъщия цар Йашодхарман, който заедно с императора на Гуптите Нарасимхагупта разбива армията на хуните и техния предводител Михиракула в 528 г като изтласкват хуните всяващи ужас навсякъде по света извън Индия. Варахамихира е бил велик индийски астроном, математик и астролог. По негово време в Уджайан, Мадхия Прадеш, Централна Индия лятното слънцестоене е било в първия градус на Рака, а зимното съответно в първия градус на Козирога. През 2017 година както показват астрономическите справочници- лятното слънцестоене на същото това място се случва на 21/06/2017 в 09 часа 53 мин. и 25 сек Индийско стандартно време с показатели +23,4 градуса, а зимното -23,5 градуса съответно.

Разликата е значителна, нали? В своите трактати Варахамихира цитира други по- древни източници в които се споменава, че в още по- древни времена лятното слънцестоене е било в Накшатрата /съзвездието/ Азлеша- вижте бялата стрелка в дясно на изображението, а през  2017 година лятното слънцестоене на същото това място- Уджайан, Мадхия Прадеш, Централна Индия се случва на 21 юни 2017 в девет часа, петдесет и три минути и 25 секунди индийско стандартно време, както е споменато по- горе в Накшатрата Мригашира- част четвърта- 5 градуса и 55 минути- вижте бялата стрелка в централната горна лява част. Тук отново виждаме доказателство за напредването на равноденствията.

Следователно ясно е, че равноденствията напредват. Това обяснява и разликата между ведическата и западната астрология по отношение на слънчевата зодия. Най- общо казано само хората родени между 15 и 20 число на месеца са собствената си слънчева зодия- така както е прието да се смята в обществото.

Дори американската агенция за космически изследвания НАСА потвърждава истинността на ведическата астрология по този въпрос със следните думи в образователна статия за децата от 13 януари 2016:

“Когато Вавилонците за първи път открили 12-те знаци на зодиака родените между 23 юли и 22 август се е считало че са родени под съзвездието Лъв. Сега 3000 години по- късно, небето се е изместило защото земната ос (Северния полюс) не сочат в същата посока.

Сега за рожденния ден на Мими на 4 август би означавало, че тя е родена “под знака” на Рака (едно съзвездие по- рано), а не в Лъв”.

По- долу виждаме и детската картинка, която говори сама за себе си и ясно показва правотата на великите мъдреци на древна Индия, които са практикували това знание много преди вавилонците- цялата статия тук.

Друга основна разлика е причисляването на влиянията на съзвездията- накшатри в хороскопа наравно с това на астрологичните знаци и планетите.

На 27 юли 2017 година авторитетното лондонско кралско астрономическо общество основано 1820 година публикува първото по рода си изследване в което се съобщава за откритие.

Откритието, че до половината от материята в нашата галактика Млечния път може да идва от други галактики е противно на общо- приетото научно схващане до момента. Резултатът е, че всичко, което ни заобикаля е съставено от атоми чиито произход е извънгалактически- включително човешкото тяло. Изследването, което се равнява на няколко милиона часа продължително изчисляване е публикувано в журнала на астрономическото общество.

Драматичното заключение идва от компютърни симулации, които разкриват как галактиките растат в продължение на еони, като абсорбират огромни количества материал, който е взривен в съседни галактики, когато звездите експлодират в края на своето съществуване.

Мощните взривове на свръхнови звезди могат да изхвърлят трилиони тонове атоми в космоса с такава мощност, че атомите да излязат от гравитационното притегляне на галактиката и да попаднат при по-големите съседи в огромни облаци, които пътуват със стотици километри в секунда.

Астрономите отдавна знаят, че елементите които се движат в звездите, могат да се движат и от една галактика в друга, но последните изследвания са първите, които разкриват, че до половината от материала в Млечния път и подобни нему галактики може да е дошъл от по-малки галактически съседи.

Голяма част от водорода и хелият, които попадат в галактиките, формират нови звезди, докато по-тежките елементи създадени в самите звезди и разпръснати от силните взривове стават суровината за изграждането на комети и астероиди, планети и живот.

"В известен смисъл ние сме извънгалактически посетители или имигранти в това, което смятаме за нашата галактика."- казва Даниел Ангелс-Алказар, астроном в Северозападния университет в Еванстън, Илинойс.

Изследователите са използвали суперкомпютърни симулации, за да наблюдават какво се е случило, когато галактиките са се развивали в продължение на милиарди години. Те забелязали, че звездите избухващи в малките галактики, изхвърлят облаци от елементи, които попадат в съседни, по-големи галактики.

Млечният път- нашата галактика поглъща всяка година извънгалактически материал равен на масата на нашето Слънце.

"Изненадващото е, че галактическите ветрове донасят значително повече материали, отколкото си мислехме", казва Даниел Ангелс. "По отношение на изследванията за развитието на галактиките, ние сме много развълнувани от тези резултати. Това е нов начин на растеж на галактиките, който не сме вземали предвид преди. Симулациите показаха, че елементите пренасяни с междугалактически ветрове могат да пътуват милиони светлинни години, преди да се установят в нова галактика."

Клод-Андре Фаучър-Гигере друг астроном от екипа отбелязва, че преди симулациите им се е смятало, че галактиките растат предимно чрез абсорбиране на материал, останал от големия взрив. "Това, което не взимахме предвид и което е голямата изненада е, че около половината от атомите, които пристигат в Млечния път и подобни нему галактики идват от други галактики", казва той. "Това ни дава представа как ние може да сме дошли от най- далечните краища на Вселената".

Учените използвали компютърни модели, които създавали подробни 3D модели на галактики, които те можели да гледат докато се развиват в драматично ускорена форма от момента в който са родени до наши дни. Анимациите са можели да покажат дали звездите в галактиката са се образували от материал, който е в самата галактика или от огромни облаци газ идващи от съседни галактики.

Симулациите са показали, че по-големи междугалактически ветрове идват от по-големите галактики, защото там има повече екплоадиращи звезди, но също така и поради обстоятелството, че материята трябва да се движи по-бързо, за да избегне гравитационното притегляне на самата галактика. Много материал не достига достатъчно висока скорост и просто се връща обратно в галактиката, където е избухнала свръхновата звезда.

Знаменателни са заключителните думи на учения:

"Нашия произход е много по- малко местен, отколкото си мислихме", казва Фаучер-Гигере. "Това изследване ни дава представа как нещата около нас са свързани с отдалечените обекти на небесата."

Хиляди години преди нас древните мъдреци на Индия- великите провидци на Ведите, които са основата на индуизма са знаели за влиянието на съзвездията и са причислявали това влияние като равно или дори по- голямо от това на планетите и астрологичните знаци в съдбините на хората за разлика от така наречената западна астрология където такива понятия като съзвездия не съществуват- повече тук.

На изображението по- долу виждаме две спираловидни галактики заснети от телескопа Хъбъл на НАСА. 

Трета основна разлика е броя на планетите, които се взимат под внимание при разглеждането на хороскопа. Понятието Граха или планета във ведическата астрология има по- различно значение от това в съвременната наука. Превода на думата Граха като планета е много приблизителен, като Наваграхас са стриктно девет на брой- Слънце /Surya/, Луна /Chandra/, Марс /Mangal/, Меркурий /Budha/, Юпитер /Guru/, Венера /Shukra/, Сатурн /Shani/, Rahu and Ketu.

Този въпрос ни води до следващата тема- планетите, които със своето електромагнитно излъчване оказват огромно влияние на всичко живо и неживо на планетата Земя.

Пет са условията на които трябва да отговаря едно небесно тяло за да бъде квалифицирано като Граха или планета според древните мъдреци:

  1. Това трябва да бъде подвижно небесно тяло или геометрична точка със силово поле.
  2. Трябва да има видима орбита около Земята.
  3. Трябва да бъде видима- директно или индиректно с просто око.
  4. Наклона на орбитата на това небесно тяло или геометрична точка спрямо еклиптиката на планетата Земя трябва да бъде в зоната на Зодиака.
  5. Неговия период на сидерално завъртане трябва да бъде такъв, че да има отношение към оптималната продължителност на човешкия живот.

Западните астролози не признават Раху и Кету като планети, но пък Земята е планета- като понятие.

Раху и Кету са така наречените сенчести или невидими планети, които се използват във ведическата астрология за да се изразят скритите причини, които лежат дълбоко в подсъзнанието на човека и го движат напред в настоящето му земно съществувание. 

Често Раху и Кету са наричани северния лунен полюс и южния лунен полюс съответно. Раху и Кету са и двете точки, където орбитата на Луната пресича еклиптиката или видимия път на Слънцето около Земята. Когато Луната се движи от юг на север и пресича еклиптиката- тази точка се нарича Раху или северния полюс на Луната. Когато Луната се движи от север на юг пресечната точка се нарича Кету или южния полюс на Луната.

Раху и Кету представляват кармичната ос на нашия живот- невидимата връзка между миналите животи и психологическите дилеми на настоящето. Те представляват скритата част на човешката природа, нашите психологични характеристики, взаимодействието на сенките в нас- и добри и лоши- нашите страхове, скърби, неизпълнени желания, съмнения, разочарования, силни и слаби страни. Раху и Кету са връзката между практичностите на живота и дълбоките мистерии на миналото. По време на това пътуване ние не само откриваме себе си, но сме способни да водим живот със сила повече отколкото със слабост.Раху и Кету са ключът за отключването на връзката на душата с миналите животи.

Без Раху и Кету нито човешката природа може да бъде разбрана правилно, нито много от събитията на световната политическа сцена, нито много от природните катаклизми разтърсили Земята.

Според Международния Астрономически Съюз слънчевата система се състои от 8 планети- Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон- някога смятан сензационно за планета плуваща в море от комети и ледени топки с удължена орбита понякога пресичаща тази на Нептун сега стои дисквалифициран от планетарния кораб. Защо? Защото на някакво събиране на астрономите повечето делегати са гласували „ЗА“! И така Плутон вече няма статус на планета! Сега се правят опити за възвръщане на старото положение, но резултата до момента не е в негова полза. Тъжно наистина!

И така относно наклона на еклиптиката и периода на завъртане данните са следните:

Слънце               0 градуса                                                   365,25 дни

Луна                    5 градуса и 9 мин                                    27,33 дни

Марс                    1 градус и 51 мин                                    687 дни

Меркурий           7 градуса и 0 мин                                    88 дни

Юпитер               1 градус и 18 мин                                    11,6 години

Венера                  3 градуса и 24 мин                                  224 дни

Сатурн                  2 градуса и 30 мин                                  29,5 години

Раху/Кету             5 градуса и 9 мин                                    18,6 години

Уран                      0 градуса и 46 мин                                  84 години

Нептун                  1 градуса и 07 мин                                  164,8 години

Плутон                  17 градуса и 19 мин                                247,7 години

Всъщност Зодиака е един въображаем пояс простиращ се на около 8 градуса от всяка страна на еклиптиката или видимия слънчев годишен път с референция към фиксираните звезди проследени на небесния свод.

От посочените данни по- горе виждаме, че Плутон е наклонен на 17 градуса и 19 минути към еклиптиката и е много далече от зодиакалния пояс, но всичките Грахас или планети, които се взимат в предвид в индивидуалния ведически хороскоп са в границите на 7 градуса от зодиакалния пояс- включително Раху и Кету.  Ако погледнем периодите на завъртане на последните три планети- Уран, Нептун и Плутон става ясно, че те са такива, че престават да бъдат релевантни към продължителността на един човешки живот.

В заключение можем да кажем, че и по трите показателя- предсказване на събития, точност на данните и критерии или фактори влияещи върху хороскопа на човека- древните индийски мъдреци от ведическата епоха изпреварват съвременните западни светила в астрологическата област по всички показатели. Нищо, че западняците използват коригиращи техники, които им помагат много и се опитват да догонват ведическата астрология. Да им пожелаем успех, макар че ще им е много трудно защото така наречената западна астрология изчезва в небитието за много векове- има се в предвид, че традицията е прекъсната за разлика от ведическата. Този факт си има своите причини, които не са предмет на обсъждане тук. Просто можем да предположим, че древните индийски мъдреци от ведическата епоха са имали достъп до едно друго ниво на съзнание от където са дошли всички велики идеи и изобретения на човечеството. Може би поради тази причина думата, която се използва за обозначаване на ведическата астрология от незапомнени времена е Джиотиш- произлизаща от Джиот- светлина и Ишвара- Бог.

От Ориенталската астрономия знаем, че луните обикалят около своите планети, а планетите въртейки се около осите си обикалят заедно с луните си около Слънцето; Слънцето със своите планети и техните луни, взема някоя звезда за свой двойник и се завърта около нея за около 24 000 земни години – астрономическо явление, което е причина за обратното преместване на точките на равноденствие по зодиакалния кръг. Слънцето също така има друго движение, при което то се завърта около един велик център, наречен Вишнунабхи- Vashnunabhi, който е седалище на творческата сила Брахма-Brahma, космическият магнетизъм.

Всеки един от тези пероди от по 12 000 години води до цялостна промяна, както външна в материалния свят, така и вътрешна в интелектуалния или електрически свят; като се нарича една от Дайва Югите (Daiva Yuga) или Електрическа двойка. Така за период от 24 000 години, Слънцето завършва една обиколка около своя двойник и завършва един електрически цикъл, състоящ се от 12 000 години по възходяща дъга и от 12 000 години по низхо-дяща дъга- както виждаме на диаграмата по- долу.

Дева е знак противоположен на Риби. Есенното равноденствие сега попада в Дева; съответно Пролетното равноденствие попада в Риби. Западните метафизици, които считат Пролетното равноденствие за по-значимо, казват че светът се намира в Епохата на Риби. Точките на равноденствие имат ретроградно движение през съзвездията; следователно, когато Равноденствията напуснат Риби- Дева, те ще навлязат във Водолей-Лъв. На фигурата по- горе ясно виждаме, че човечеството е навлязло в Епохата на Риба-Дева през 499 г. след Хр. и ще влезе в Епохата на Водолей – Лъв 2000 години по-късно, през 2499 г. след Хр.

Развитието на духовната или ментална сила /dharma/, става постепенно и е разделено на четири различни етапа в периода от 12 000 години. Времето от 1200 години, през които Слънцето преминава 1/20 част от орбитата си (виж Диаграмата), се нарича Kali Yuga- желязната епоха. Dharma, менталната сила, е в своя първи етап и е развита само на една четвърт; човешкият интелект не може да възприеме нищо отвъд грубо материалното в това постоянно променящо се творение – външният свят. Периодът от 2400 години, през които Слънцето преминава 2/20 части от орбитата си се нарича Dwapara Yuga- медната епоха. Dharma, менталната сила, е в своя втори етап на развитие и е само на половина завършена; човешкият интелект е в състояние да възприеме фината същност на електричествата и техните качества, които са съзидателните принципи на външния свят.

Периодът от 3600 години, през които Слънцето преминава 3/20 части от орбитата си се нарича Treta Yuga- сребърната епоха. Dharma, менталната сила, е в своя трети етап; човешкият интелект е в състояние да възприеме божествения магнетизъм, източникът на всички електрически сили, от които зависи съществуването на Вселената.

Периодът от 4800 години, през които Слънцето преминава останалите 4/20 части от орбитата си, се нарича Satya Yuga- златната епоха. Dharma, менталната сила, е в своя четвърти етап и завършва своето пълно развитие; човешкият интелект може да възприеме всичко, дори Бог, Духът зад този видим свят.

Най- древния сборник от закони в човешката история се приписва на Ману- първия законодател. Според индуистката традиция той е просветлен мъдрец /maharishi/ от златната епоха на човечеството- сатия юга. По- долу виждаме цитат от неговата Самхита- сборник от закони:

[Казват, че четири хиляди години е Krita Yuga (Satya Yuga или „Златната Ера” на света). Нейният утринен сумрак има точно толкова стотици, а нейният период на вечерен здрач е със същата продължителност (т.е. 400 + 4000 + 400 = 4800). В другите три ери, с техният сутрешен и вечерен полумрак, хилядите и стотиците намаляват с единица (т.е. 300 +3000 +300 =3600; и т.н.) Така цикълът от четири части обхваща 12000 години и се нарича Ерата на Боговете. Сборът от хиляда божествени ери съставлява един ден на Брахма и неговата нощ има същата продължителност.]

Периодът на Сатия юга- или златната епоха- Satya Yuga трае 4000 години; четиристотинте години преди и след същинската Satya Yuga са нейните sandhis или периоди на промяна, преход от предшестващата и съответно в следващата юга. Следователно като цяло 4800 години са съответната дължина на Satya Yuga. При пресмятането на другите Юги и Юга-sandhis се казва, че числото едно трябва да се извади както от броя на хилядите, така и от броя на стотиците, които индикират периодите на предходните Юги и Юга- sandhis. От това правило следва, че продължителността на Трета юга- или сребърната епоха- Treta Yuga е 3000 години и 300 години преди и след това са нейните sandhis или периодите на преход, което прави общо 3600 години. Така 2000 години е продължи-телността на Двапара юга- или медната епоха- Dwapara Yuga и по 200 години преди и след това като нейни sandhis; което като цяло е 2400 години. Накрая, 1000 години е продължителността на Kali Yuga със по 100 години преди и след това като нейни sandhis; което като цяло прави 1200 години. Така 12 000 години, общата сума от всички периоди на тези четири Юги, е продължителността на една от Daiwa Югите или Електрическата Двойка; две от тях, което е 24 000 години, правят един завършен електрически цикъл.

От 11 501 г. пр. Хр., когато точката на Есенното Равноденствие е била в първия градус от Овен, Слънцето е започнало да се отдалечава от точката на своята орбита, която е най-близо да Великия център, и да се приближава към най-отдалечената точка от Великия център, като съответно интелектуалната сила на човека е започнала да намалява.

Последните открития на съвременната наука потвърждават наличието на напреднали цивилизации много преди периодите, които са приети от учените и обществото към настоящия момент. Например белезите на водна ерозия около египетските пирамиди ясно показват разминаването на общоприетото схващане за тяхната датировка- 2500 г.пр.н.е. с обективната действителност поради факта, че откакто съществува историческа памет- преди около 5000 години мястото на което са пирамидите е пустиня, както е известно. Организацията за изследване на древните култури доказва това:

За времето от 4800 години, през които Слънцето е преминало през низходящата епоха на Сатия юга- златната ера- Satya – двойките или 4/20 части от своята орбита, човешкият интетлект е изгубил напълно силата си да схваща духовното познание. През следващите 3600 години, през които Слънцето е преминало през Низходящата Трета юга- Treta Yuga- или сребърната епоха, интелектът е загубил постепенно цялата си способност за разбиране на божествения магнетизъм. През следващите 2400 години, през които Слънцето е преминало през низходящата медна епоха- Dwapara Yuga, човешкият интелект загубва силата си за разбиране на електричествата и техните качества. За още 1200 години Слънцето преминава през низходящата желязна епоха- кали юга- Kali Yuga и достига точката от своята орбита, която е най- отдалечена от Великия център; точката на Есенното Равноденствие попада в първия градус от Везни. Интелектуалната мощ на човека е дотолкова отслабена, че той не е бил в състояние да възприеме нищо отвъд грубоматериалната страна на света. Периодът около 500 г. сл. Хр. е бил най-мрачната част от желязната епоха на кали юга- Kali Yuga и от целия цикъл от 24 000 години. Историята наистина потвърждава точността на тези древни изчисления на Индийските мъдреци- rishis, и документира повсеместно невежество и страдание при всички нации през този период. От 499 г. сл. Хр. нататък, Слънцето е започнало да се приближава към Великия център и човешкият интелект е започнал постепенно да се развива. През 1100-те години на възходящата желязна епоха кали юга- Kali Yuga, което ни отвежда в 1599 г. сл. Хр., човешкият интелект e бил толкова затъпен, че не е могъл да схване електричествата, Sukshmabhuta, финия аспект на света. В политически аспект, като цяло не е имало мир нито в едно кралство.

След този период, когато се установява 100 годишния преходен sandhi от Kali Yuga, за да осъществи съединяването с последващата Dwapara Yuga, човек започва да забелязва фините аспекти, Panchatanmatra или качествата на електричествата; а на политическата сцена започва установяването на мир. Около 1600 г. сл. Хр. Уилям Гилберт открива магнитните сили и наблюдава наличието на електричество във всички материални субстанции. В 1690 г. Кеплер отркрива важни астрономически закони, а Галилео изобретява телескопа. През 1621 холандецът Дребел изобретява микроскопа. Около 1670 Нютон открива закона за гравитацията. В 1700 Томас Савери изобретява парната помпа. Двадесет години по-късно Стивън Грей открива действието на електричеството върху човешкото тяло. В света на политиката хората започнали да изпитват уважение към самите себе си и цивилизацията напредвала по много начини. Англия се обединява с Шотландия и образува мощно кралство. Наполеон Бонапарт въвежда своя нов законодателен кодекс в Южна Европа. Америка извоюва своята независимост, а много райони в Европа се радват на мир. С напредъка на науката, светът започва да се покрива с железопътни линии и телеграфни жици. С помощта на парните двигатели, електрическите машини и много други инструменти, фините аспекти са вкарани в практическа употреба, макар че тяхната природа не е била добре разбирана. В 1899 г., със завършването на периода от 200 години на Dwapara Sandhi, периода на преход, е започ нала същинската Dwapara Yuga за период от 2000 години и ще даде на човечеството като цяло, задълбочено разбиране на електричествата и техните свойства.

Такова е великото влияние на Времето, което управлява Вселената. Никой човек не може да преодолее неговото въздействие с изключение на онзи, който бидейки благословен с чиста любов, божествения дар на природата, стане божествен. Той, бидейки покръстен в свещения поток Pranava (свещената вибрация Аум), познава Царството Божие.

В индуистките алманаси настоящата (2017 г.) позиция на света не е отразена правилно като в сребърната епоха- Двапара юга- Dwapara Yuga. Астрономите и астролозите, които са изчислявали тези алманаси, са били водени от погрешните коментари на редица учени от тъмната ера на Kali Yuga, които са се занимавали с изу- чаването на Санскритските текстове (такива като Kulluka Bhatta). Тези схващания се поддържат и днес, като твърдят, че продължителността на Kali Yuga е 432 000 години, от които са минали 5312 г. (2017 г.), като остават още 426 688 години. Мрачна преспектива, която за щастие не е истина! Грешката се е промъкнала в алманасите за пръв път по времето на управлението на Махараджа Парикшит, точно след завършването на последната низходяща Dwapara Yuga. По онова време Махараджа Юдхиштхира, забелязвайки появата на мрачна-та епоха на Kali Yuga, предава престола си на своя внук, гореспоменатият Махараджа Парикшит. Махараджа Юдхиштхира, заедно с всички мъдреци от своя двор, се оттегля в Хималайските планини – раят на света. Така в двора на Махараджа Парикшит не е останал никой, който да разбира принципите за правилното пресмятане на продължителността на различините епохи- Юги. По този начин, след като завършили 2400 години от тогавашната Dwapara Yuga, никой не дръзнал да обяви явно настъпването на тъмните векове на Kali Yuga, започвайки нейното отброяване от нейната първа година, като сложи край на отброяването на годините на Dwapara Yuga. Съгласно този грешен метод на изчисление, първата година от Kali Yuga е била номерирана като 2401, т.е. добавена към продължителността на Dwapara Yuga. В 499 г. сл. Хр., когато са били завършени 1200 години – продължителността на истинската Kali Yuga – и Слънцето е достигнало точката от своята орбита, която е най-отдалечена от Великия център (когато точката на Есенното Равноденствие е била в първия градус на Везни) продължителността на Kali Yuga, в нейния най-мрачен период, е била определена на 3600 години, вместо на 1200. Със започването на Възходящата Kali Yuga, след 499 г. сл. Хр., Слънцето е започнало да приближава по своята орбита към Великия център и съответно интелектуалната мощ на човека е започнала да се развива отново. Ето защо грешката в алманасите започнала да бъде забелязвана от мъдрите хора на времето, които открили, че изчисленията на древните мъдреци- rishis са определили периода на една Kali Yuga само на 1200 години. Но тъй като интелектът на тези хора не е бил развит достатъчно, те могли само да видят грешката, но не и да разберат причините за нея. Опитвайки се да отстранят противоречието, те предположили, че тези 1200 години, които са истинската продължителност на Kali Yuga, не са обикновени земни години, а са толкова на брой божествени години, като всяка божествена година е съставена от 12 божествени месеца , всеки с по 30 божествени дни. Като всеки божествен ден се равнява на една обикновена слънчева земна година. Следователно според теорията на тези хора 1200– те години на Kali Yuga трябва да се равняват на 432 000 земни години.

За да стигнем до вярнотo заключение обаче, ние би трябвало да вземем под внимание позицията на точката на Пролетното Равноденствие през пролетта на 1894 година, за което имаме достоверни писменни налични данни за даденото астрономическо събитие изчислени от бележития ведически астролог и просветлен мъдрец Свами Шри Юктешвар Гири- един от онези мъдреци, носещи светлината на расата и чиито материали от книгата му „Kaivalya Darsanam” са използвани в този сайт.

Астрономическите справочници показват, че точката на Пролетното Равноденствие през 1894 година за Серампор, Западен Бенгал, Индия с координати- 22° 45′ 0″ N, 88° 20′ 24″ E 22.75, 88.34 се е намирала на разстояние от 20º 54’36’’ от първата точка на Овен (неподвижната звезда Ревати) и пресмятайки се оказва, че са изминали 1394 години от времето, когато точката на Пролетното Равноденствие е започнала да се отдалечава от първата точка на Овен /данните са за 1894г./ Изваждайки 1200 години (продължителността на последната Възходяща Kali Yuga) от 1394 години, ние получаваме 194 за обозначаване на настоящата поредна година от времето на навлизане на света във Възходящата Dwapara Yuga. Лесно може да се обясни грешката допусната в по-старите алманаси като добавим 3600 години към този период от 1394 години и получим точно 4994 години, които съгласно господстващата грешна теория отговарят на тогавашната година в индуистките алманаси (1894 г.)

За 2017 година по изчисление се вижда, че са изминали точно 318 години от започването на възходящата медна епоха- Двапара Юга и този факт напълно отговаря на действителността в настоящия момент от времето, както е описана по- горе с разкриването на финните първопричини, които стоят в основата на материалното творение- в лицето на последните открития на физиката, химията, генетиката и.тн.

Петте вида електричества могат лесно да бъдат разбрани, ако човек насочи вниманието си към характеристиките на нервната система, която е чисто електрическа по своя характер. Всеки един от петте сензорни нерва има своята характеристика и изпълнява уникална функция. Зрителният нерв провежда светлината и не изпълнява функциите на слуховия нерв или на някой от другите видове нерви. Слуховият нерв от своя страна, провежда само звука и не изпълнява функциите на някой от другите нерви и т.н. Така става ясно, че има пет вида електричества, съответстващи на петте качества на космическото електричество.

Човешкият интелект през Treta Yuga- сребърната епоха ще може да схване характеристиките на божествения магнетизъм (следващата Treta Yuga ще започне в 4099 г сл. Хр.). Има наистина изключителни личности, живеещи в съвремието ни и успели да преодолеят влиянието на Времето, които могат да схванат днес това, което обикновените хора не биха могат да разберат.

Заслужава си да се отбележи, че различните планети упражняват своето въздействие върху различни дни от седмицата, давайки им своите имена. По същия начин, различните съзвездия влияят върху различни месеци, давайки имената си на индуистките месеци. Всяка от великите Юги също има голямо влияние върху периода, който покрива.

В древна Индия обозначаването на годините се е извършвало, като са се използвали такива термини, които са били индикация към кой период- Юга принадлежи съответната година. Тъй като Югите се пресмятат въз основа на позицията на равноденствието, методът за номериране на годините в съответствие с тяхната съответстваща Юга е базиран на научен принцип. Неговата употреба е отстранявала много от неудобствата, възникнали в миналото и произтичащи от асоциирането на различните ери с имената на знаменити хора, вместо асоциирането им с астрономическо явление свързано с неподвижните звезди.Този метод на изчисление е бил широко разпространен в Индия до времето на управлението на Раджа Викрамадития, когато е била въведена ерата Samvat.

Екипът на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма ще се ограничи до тук по тази тема, която е много обширна. Верни на целите си ние извършваме консултации по ведическа астрология на НИВО ЛИЧЕН ХОРОСКОП само на ограничен кръг хора пряко свързани с нашия екип напълно безплатно. Нашето дълбоко убеждение е, че това знание не може да има цена точно както човешкия живот.

ВНИМАНИЕ:

Нашият екип не продава свещенно познание. Ние разбираме, че за почти всички “астролози”- ако могат да бъдат наречени така и към която и астрологическа школа да принадлежат продаването на знание за пари е единствения източник на доходи за тях. Какво е тяхното знание, което продават и доколко самият човек, който го продава, както и този, който го пише разбира от някъкъв вид астрология не е предмет на обсъждане тук.

Нека напомним още веднъж, че ведическата астрология е най- древната, изначално дадена на човечеството в една епоха много по различна от настоящата и от същества, които са достигнали до края на еволюционното си развитие. Ролята на всеки астролог- какъвто и да бил той е да даде светлина, да насочи, да помогне и предупреди, а не да заблуждава и да се обогатява в зависимост от случая.