Свръх- естествени способности

 Хората със свръхестествени способности винаги са предизвиквали страхопочитание у едни и завист у други. Техните способности са предмет на изучаване и до днес. Може би няма друга религия, която да се слави повече с такива хора от индуизма. По долу са изброени осемте аскетични могъщества, които човек е в състояние да придобие така, както са описани в свещенните книги на индуизма: 

Anima- силата да направи нечие тяло или каквото и да било друго толкова малко, колкото той пожелае, дори толкова миниатюрно колкото един атом, anu.

Mahima, силата за уголемяване или да направи нечие тяло или каквото и да било друго mahat, толкова голямо, колкото той пожелае.

Laghima, силата да направи нечие тяло или каквото и да било друго laghu, толкова леко, колкото той пожелае.

Garima, силата да направи нечие тяло или каквото и да било друго guru, толкова тежко, колкото той пожелае.

Prapti, силата на apti, да получава всичко, което той пожелае.

Vasitwa, силата на vasa, да контролира всичко, което той пожелае.

Prakamya, силата да удовлетворява всички желания, kama, чрез покоряващата сила на волята.

Isitwa, силата да станеш Isa, Бог, господар на всичко.

Колкото и невероятно да звучи това на съвременния човек, тук ще припомним Евангелие от Йоан 14.12: 

„Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.” 

За много от непредубедените посетители на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма горните редове изглеждат смущаващи.

Верни на нашите цели, както са посочени в началната страница, а именно- информиране на българското общество за индуизма и неговата същност, осветляване на безсмислието на догмите и разчупване на предрасъдъците преобладаващи сред голямата маса от хората в България относно вярванията на индуизма ние ще посочваме върховете до които може да достигне решителния човек, отдаден на постигането на съвършенството на духа- целта на индуизма. 

По- долу предлагаме на непредубедените посетители на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма, документалния филм за индийския йога Рамбау, който остава незасегнат от огъня въпреки, че е в него. Никакви специални дигитални ефекти не са използвани при заснемането на филма. Извадки от пресата са дадени в началото, а положителните мнения и оценки на учени и специалисти- в края на филма.

Придобиването на някои от аскетичните върховни сили не е доказателство за освобождение. В историите на всички религии ще намерим описания на хора, които със своите свръхестествени способности са причинявали големи злини на обществата, които са ги заобикаляли, когато са били предизвиквани.

Но е факт, че свръхестествените способности са несъмнен признак за духовен напредък. Дали човекът, независимо дали е мъж или жена ще успее да продължи нагоре към светлината или ще се свлече надолу- какъвто е случая с Григорий Распутин- това е личен избор, който никой друг не би могъл да направи вместо него.

Тук е мястото да се отбележи, че описанията за използването на свръхестествени способностти в индийските епоси Махабхарата и Рамаяна изгряват в нова светлина в лицето на последните открития на съвремието ни.

Не е чудно, че хората притежаващи гореспоменатите способности не желаят да ги демонстрират публично. Логично е, че човек притежаващ аскетичните върховни сили няма нужда от каквото и да било, нито пък света би могъл да предложи нещо на такъв човек. Поради тази причина съществуването му на Земята се обуславя от други фактори- много различни от тези, които важат за обикновенния човек.

По долу предлагаме на непредубедените посетители на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма документалния филм на авторитетния канал History channel за гореспоменатия Григорий Распутин, където внимателния зрител може да се убеди, че много от действията на Распутин на които са били свидетели последния руски цар Александър Втори, императрица Александра и тяхното обкръжение, както и много други не могат намерят никакво обяснение дори и в устата на най- убедените скептици, което се потвърждава от мненията изказани от ерудирани учени и биографи.