Ритуали на индуизма

 Външните ритуали са предназначени за създаване на вътрешна визуализация предназначена за постигане на желаните ефекти в дългосрочен план.

Огненият ритуал и водният ритуал са два от най- важните ритуали на индуизма, които трябва да се извършват регулярно. И двата ритуала са много полезни при премахването на различни препятствия в материалния и духовния живот на човека давайки му мир, баланс и фокусиране на ума.

Водният ритуал в индуизма представлява приношение към предците с вода и молитва за удовлетворяване на техните желания, като по този начин им помагаме да продължат. Ако душа към която ние сме в дълг е измъчвана от някакви неудовлетворени желания това може да се отрази в част от нашия собствен ум и да повлияе на нашия живот. При Боговете и мъдреците с водния ритуал се изразява почитание към тях като по- висшестоящи в йерархията на творението.

Човек дължи много на родителите и предците си. Изразено на съвременен научен език човек дължи всичките си генетични характеристики на родителите и предците си. Всеки предшественик по майчина или бащина линия всъщност присъства в човека като генетична характеристика. Изразено с езика на закона за причината и следствието или кармичния закон човек наследява някаква карма от родителите и предшествениците си и всеки предшественик всъщност присъства във всеки човек като кармична склонност или предразположение.

В знаменитата Бхагавад Гита Арджуна казва- глава 1 стих 42:

Превод:

"Наистина с раждането на нежелани деца ще последва живот в ада /долните и по- груби астарални обиталища/ както за фамилията, така и за тези, които разрушават фамилията.

Лишени от свещенните приношения, духовете на предците на такива осквернени фамилии също падат."

В горните стихове ясно се вижда какво огромно значение хората от ведическата епоха са придавали на предците.  

Мислейки с благодарност за предците си и извършвайки ритуала по- долу, желаейки да ги освободим, ние всъщност освобождаваме себе си от различните кармични склонности, които всеки човек има като резултат от кармичен дълг към различни хора.

В ортодоксалното източно-православно християнство подобен ритуал за почитание на предците, но много по елементарен от дадения по-долу, както непредубедения посетител на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма може да се убеди се извършва два пъти годишно- на голяма и малка Задушница. В индуизма той се прави минимум веднъж месечно- на всяко новолуние.

За подпомагане на личностното развитие на тези посетители на hindu.bg, които желаят да приложат на практика чистото познание на индуизма, по- долу е приложено указание за изпълнение на водният ритуал заедно с произнасянето на мантрите:

Огненият ритуал е неизменно присъстващ във всяка една религия на Земята и има своя дълбок смисъл.

Едно от класическите писания на индуизма наречено “Парашара Мадхавииям” ни учи, че ритуал такъв като огнения извършван от името на човек от негов последовател е 100 пъти по- мощен от този извършван от свещенник заради него. Същия ритуал извършван от собственото потомство на човека е 100 пъти по- мощен от този на последователя и ритуал извършван от самия човек е 100 пъти по силен от този извършван от потомството му. С други думи ритуал такъв като огнения даден по- долу извършван от самия човек е един милион пъти по- мощен от този извършван от свещенник в името на някого. Тук не става въпрос за нивото на свещениците в България и разпространената практика за заплащане на пари и споменаването на имена в църковните служби, която практика има нулев ефект разбираемо защо.

Опитът на поколенията през хилядолетията е показал, че извършването на огнени ритуали по правилния начин има изключително въздействие. Не е случайно, че Махариши Парашара- бащата на ведическата астрология е автор на два химна от Риг Веда посветени на Агни и Сома.

Риг Веда 1.77.1 казва за огъня- Агни:

“yo martyeñu amåtaù åtävä”

Огънят е нетленната същност в тленните обекти- безсмъртната същност в смъртните и е представител на божествената воля и ритъм. Огъня в смъртния е безсмъртен и този безсмъртен огън поглъща и пречиства тленните обекти, качества и условия, които присъстват в смъртния и които правят човек смъртен. Бавно превръщайки един тленен обект- жертвата в пепел, външния огън усилва вътрешния премахвайки условността и пречките и пречиствайки човека. По този начин се увеличава фокусирането и върху мантрата.

В огнения ритуал огъня представлява Бога /Брахман/. Движението на пламъците представлява енергията на Бога  /Шакти/. Те винаги са заедно и не се разделят. Жертвата в огъня представлява обстоятелствата, които човек иска да превъзмогне. Действията във външния Космос /макрокосмоса/ се отразяват във вътрешния Космос /микрокосмоса/ и съдействат за вътрешната трансформация на човека с течение на времето.

Един от най- великите представители на индуизма през 20-и век и йога в частност Парамаханса Йогананда, чието тяло е останало в състояние на нетленние и което е предизвикало изумлението на  Хари Т. Роув- директора на моргата в Лос Анджелис и чието писмо е на последната страница на книгата „Автобиография на един Йога“ свидетелства за следното:

„Никакъв мирис на разлагане от неговото тяло нямаше през цялото време….. Външния вид на Йогананда на 27-ми март точно преди бронзовото покритие на ковчега да бъде затворено беше същото, както е било на 7 Март. Той изглеждаше на 27 Март така свеж и незасегнат от разлагането, както е изглеждал в нощта на своята смърт. На 27 Март нямаше никаква причина да се каже, че неговото тяло е изпитало каквото и да е видимо физическо разложение. Поради тези причини ние отново подчертаваме, че случая с Парамаханса Йогананда е уникален в нашата практика.“

Както споменава Парамаханса Йогананда:

“Индийските учители от древни времена са знаели изкуството на богослужението със специални огнени церемонии и вибрационни песнопения с които те биха могли да извикат проявленията на ангелите на Господа”

Буквалната интерпретация на тази строфа е, че посредством огнени приношения и песнопения извършени правилно, човек може да извика и да почете астарални същества по-висши от хората на нивото на еволюцията, които посредством божествените закони на природата извършват космически функции. Този човек ще създаде добра карма, която ще освободи неговия живот от опасностите на внезапното назряване на ефектите от невидимите причини на злото задвижени от него в миналото.

Ще минат стотици години докато земните учени разберат, че електромагнитните вибрационни честоти на планетите се контролират от могъщи същества от други измерения на съществуването, които древните са наричали богове.

За подпомагане на личностното развитие на тези посетители на hindu.bg, които желаят да приложат на практика чистото познание на индуизма, по- долу е приложено указание за изпълнение на огнен ритуал за премахване на пречките посветен на Ганеша и мантрите към него:

И при двата ритуала посочени по- горе са много важни вътрешната настройка и свързването с енергиите, които древните мъдреци са виждали като видения и които имат своето влияние върху мислите и енергиите действащи върху всяко едно човешко тяло и съзнание.

hindu.bg- сайтът посветен на индуизма е първият и единствен сайт в българското интернет пространство предоставящ изчерпателна и автентична информация за извършването на индуистки ритуал. Екипът на hindu.bg счита това знание за свещенно и призовава ползващите го за уважение към древната мъдрост.

Всички права запазени.