Произход на индуизма

Индуизмът е най- старата жива религия на Земята. Корените и лежат в огромния индийски субконтинент, в долината на река Инд, където са се намирали стотици населени места на напреднала цивилизация отпреди 6500 г.пр.н.е. Неотдавнашни археологически разкопки включително под водата потвърждават съществуването на изключително развита цивилизация около 65 век преди новата ера. Астрономически позовавания в Риг Веда- например 10.64.8 доказват същото. Хората живеещи около река Синдху, която много по-късно е наречена река Инд от пътешествениците- станали известни като индийци.

Другото име с което са били обозначавани жителите на тези места е било арийци, което в превод означава благородните, възвишените и се знае, че тези хора са били местното население на територията, а не завоеватели, както е прието да се смята на Запад-вижте повече тук.

Индуизмът няма един единствен основател. Посредством въздържания и молитви, интуиция и интроспекция древните индийски мъдреци са могли да получават откровения от Бога. Тези колективни опитности са формирали основата на ведическата цивилизация и Санатан Дхарма.

Истинското име на индуизма е Санатан Дхарма- “вечната Дхарма”, “вечния ред”. Синьото колело в средата на националния флаг на Република Индия, което се вижда на изображението по- горе изобразява точно това- колелото на времето, кармата и правилния път /дхарма/ в едно.

Под това име индуизмът е познат от хилядолетия в родината си- Индия и до днес.