Прераждането- илюзия или реалност?

 Името на Ванга е като камбанен звън за всеки българин. По долу ще приведем откъс от книгата “Ванга” на Красимира Стоянова където достоверно са записани думите на този изключителен феномен. С изразните средства с които е разполагала сляпата пророчица описва прераждането така, както го е виждала:

“Ето един записан разговор през 1983 г. когато Ванга казва на един режисьор (П. П.):

„Нали ти казах, тялото, като умира, гние и всичко живо, като умира, гние. Но част от тялото и душата, дори не знам как да го нарека, не гние. Говорите за прераждане. Какво е това, аз не знам. Но това, което не гние от човека, според мен е така: то се развива, за да достигне едно по-висше състояние, но ние не знаем какво е то. Примерно става ето така: умираш прост, после умираш ученик, после висшист, после ставаш учен или заемаш голям пост и т. н. Ето така е висшето.”

Не е необходимо да се уточнява, че за да умира толкова пъти човек трябва да се прероди. Това ни води до следващото нещо, което Ванга е повтаряла през целия си живот:

“И помнете: никой не остава невъзмезден.”

В гореизложеното виждаме точно потвърждение на принципите на справедливостта- Кармата върху които се градят многото животи на душата – вижте повече тук.

Закона за кармата неизменно присъства във всяка една религия или духовно учение на Земята, независимо от неговото обозначение- както виждаме- не без основание.

По долу публикуваме едно писмо на син до баща му любезно предоставено ни от автора му. С оглед доказателствата и фактологията несъмнено доказващи наличието на прераждане за всеки непредубеден читател публикуваме материала без редакторска намеса.                      

         ИСТИНАТА ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО И ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

„Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в ямата?“

                                                                       Иисус Христос, Лука, 6.39

Здравей татко,

Относно разговора ни онзи ден обещах да ти напиша истината и фактите за прераждането и християнството.

Те са плод на моето над 20 годишно изучаване на различните религии и фактите такива каквито са. А когато „Фактите говорят и боговете мълчат“- са казвали древните гърци.

За щастие не сме в средните мракобесни векове, когато църквата е била мерило за всичко на европейския континент, а болшинството от хората са нямали право и възможност да мислят и липсата на всякаква информация за истината ги е ограничавала до едно ниво, което не е предмет на обсъждане тук.

Всъщност човек винаги следва някакъв авторитет. Този факт е продиктуван от очевидната истина, че за краткия активен човешки живот никой земен смъртен не може да бъде всеведущ и всезнаещ.  Много често обаче този авторитет предопределя нашите избори в живота и това е от изключително значение за всеки един от нас.

Затова е много важно този авторитет да е истински и автентичен и да ни обяснява нещата от живота такива каквито са, а и такива каквито би трябвало да бъдат, както и да ни води в правилната посока. 

Като човек мислещ и съвременен- ти татко с твоите три висши образования ще се впечатлиш от книгите на професор Иан Стефенсон- /1918-2007/ американски психиатър, който е работил 50 години в медицинския университет в щата Вирджиния, САЩ и чиито изследвания по въпроса за прераждането му донасят световна слава.

Неговите научни доказателства за прераждането, които се съдържат в 20-те му книги са неоспорими и са подкрепени със снимки и истории на реални хора, които са вярвали или не са вярвали в прераждането до някакъв определен момент. Там ще намериш много истории на хора, които по рождение знаят езици, които нямат обяснение и никаква връзка със средата и обществото в което са се родили и живеят, белези по рождение, които не могат да бъдат обяснени по никакъв начин, но хората, които ги носят разказват много убедително за тях, както и много други доказателства, които не мога да ти изброявам тук поради липса на време и място. Определен интерес за теб ще представлява книгата му: „Европейски случаи на вид прераждане“, която мога да ти купя, но е на английски език.

Искам да знаеш, че случаите описани в тези книги са стотици, а общата бройка на случаите на прераждане, които са систематично описани и архивирани в медицинския университет в щата Вирджиния, САЩ е три хиляди. Методите на изследванията са извън всякакво съмнение. Разбира се той не е единствения- учени като Реймънд Моуди, E. Харолдсън и др. само потвърждават истината за прераждането.

От време на време в пресата излизат някои случаи на прераждане, които предизвикват сензация- като този на преродения американски пилот от Втората световна война, Джеймс Лейнингер, който на две годишна възраст започва да сънува кошмари и родителите му по никакъв начин не са могли да го успокоят. По време на това мъчение за него той е изричал само три думи: „Корсар“, „Натома“ и „Джак Ларсен“. Тези три думи са дали следата по която тръгват неговите родители за да разплетат цялата история, която е много интересна.

Неговия баща изследва архивите на ВМС на страната, среща се с ветерани от войната и т.н. и установява, че Джеймс Хюстън младши е бил военен летец и е летял със самолет, „Корсар“, който е бил базиран на самолетоносача „Натома Бей“, а „Джак Ларсен“ е бил най-близкия му приятел. При последния си полет атакувайки Япония през 1945 година неговия самолет е бил ударен от снаряд в предната част и двигателят е избухнал в пламъци…….. 

Цялата история е описана в книгата, която виждаш по горе на 300 страници. Когато баща му го среща с оцелелите ветерани от ескадрилата на самолетоносача „Натома Бей“ малкото момче е много разочаровано, че всички са толкова остарели и ги назовава по имена. Неговите родители се свързват със сестра му и той я нарича по начин по който „никой през целия ми живот“ не се е обръщал към нея освен брат й……

Друг интересен факт е, че всичките му детски рисунки изобразяват въздушни битки над вода с много смешни риби, които плуват отдолу и самолети от вида на „Корсар“. На тях малкото дете се подписва като Джеймс 3, и много други подробности, които не мога да ти опиша сега……

Интересното е, че вярата в прераждането е била разбирана и приемана от ранните християни и много библейски пасажи говорят директно за това. Прераждането е и единственото разумно обяснение на вечния въпрос, който всеки един здравомислещ човек си задава след като излезе от църквата и види живота от вън, види неравенството и привидната несправедливост на този свят, разликата в качествата, еволюционното развитие и поведението на всеки един от нас. Обяснението на църквата: “Бог така е решил“ води до следващия въпрос, който си задава всеки нормален човек: “А защо Бог така е решил за мен, а за онзи е решил иначе?“ На този прост и логичен въпрос християнската църква не отговаря и не може да отговори. А отговора е належащ и фундаментален.

Истината за този отговор можеш да намериш в историята, както и в самата Библия. На много места там ясно се посочва, че прераждането е една реалност независимо дали ние вярваме в него или не.

А пък теорията, че ние идваме от нищото и това нищо обуславя огромните различия във всеки един от нас не искам да коментирам тук.

И така:

Стария завет завършва със следното:

„Ето аз ще пратя при Вас пророка Илия преди да настъпи денят Господен- велик и страшен.“- Малахия, 4,5

В новия завет, в евангелието на Лука е описано как ангел се явява на Майката на Йоан Предтеча Елисавета и и казва:

„1:16 И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.

1:17 Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.“ 

Ясно е посочено, че Йоан ще дойде в духа и силата на Илия- един от най- великите пророци на Израел.

На два пъти Исус Христос недвусмислено идентифицира Йоан с пророк Илия в Евангелието на Матей:

11:13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;

11:14 и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.

11:15 Който има уши да слуша, нека слуша.

„17:12 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.

17:13 Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.“

Моля те да обърнеш внимание на думите на Исус „ако искате да приемете“ и „Който има уши да слуша нека слуша“.

Така казва Исус. Но в Евангелието на Йоан свещениците и левитите питат Йоан Кръстител:

„1:21 И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.“

На пръв поглед двете твърдения си противоречат, нали? Но всъщност не е така. Ето тези неща трябва да бъдат обяснявани от авторитетите, които следва всеки един от нас.

Обяснението се крие в Стария завет във 2 книга на царете при евреите или 4 книга на царете при православните:

 „2:9 И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. 

2:10 А той рече: Мъчно нещо поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде. 

2:11 И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето. 

2:12 А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части. 

2:13 И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Иордан. 

2:14 И взе кожуха, който падна от Илия, та удари водата и рече: Где е Господ Израилевият Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на другата страна; и Елисей премина. 

2:15 А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща рекоха: Илиевият дух остава на Елисея. И дойдоха да го посрещнат, и му се поклониха до земята.“ 

Сега вече разбираш, че Йоан Кръстител и Исус Христос не си противоречат. 

Пророк Елисей моли своят учител Пророк Илия- един от най- прославените чудотворци на Израел да му даде от своя дух, слава и мощ двойно. „Мъчно нещо поиска ти“- отговаря учителят му. Но преди това още докато са в Галгал пророк Илия на няколко пъти подлага на изпитание своя ученик Елисей. „Господ ме праща във Ветил“ „в Йордан“ „в Ерихон“ му казва учителят- ти стой тук. Отговора на верния ученик обаче е непреклонен и неизменен:

 „Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя.“ 

След което ученика е удостоен да види заминаването на своя велик Учител и кожуха или мантията на славата и могъществото пада върху Елисей. В следващия живот ролите се обръщат- великия учител и чудотворец Илия играе скромната роля на Йоан Кръстител, а неговия ученик Елисей става един от най- великите личности в историята на Земята- Исус Христос. 

Това е и истинската причина Исус Христос да бъде кръстен от Йоан Предтеча: 

„3:15 А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.“- Евангелие от Матей. 

Правдата, която Исус има в предвид е тази на духовното задължение към Илия- Йоан от страна на Елисей- Исус. 

Сега разбираш защо когато Исус завежда Петър, Яков и Йоан в планината и се преобразява пред тях те виждат Моисей- който дава заповедите и между десетките други еврейски пророци- именно Илия: 

„17:2 И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. 

17:3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.“ 

Също така имай в предвид, че през годините съм се натъквал на много и различни промени в нюансите на думите и самите думи на Библията в различните и издания. Много от книгите в православната Библия ги няма в протестантските издания и това още повече ме убеждава, че различните преводачи и преписвачи през вековете в различните държави са дали своя принос за тоталното объркване между християните и техните разклонения и секти. 

Ще ти дам само един пример: 

Според евангелието на Матей Исус извиква в страданието си на кръста: 

„27:46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ 

Според евангелието на Марко думите на Исус са:

 „15:34 И на деветия час Исус извика със силен глас: \”Елои, Елои Лама Савахтани”?\ което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ 

Забелязваш ли разликата в обръщението „Или“ и „Елои“? 

Не искам да се спирам подробно на този въпрос тук защото няма да стигне времето и мястото и на двама ни. Само ще добавя, че и в двете евангелия хората, които стоят наоколо са с усещането, че: 

„27:47 Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия.“ 

„15:35 И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.“ 

Друг съществен момент е, че ако си дадеш труд да проучиш евангелията подробно ще ти направи впечатление, че произхода и раждането на Исус са описани подробно в евангелието на Матей глави 1-3, както е споменато за първите няколко години от живота му- бягството в Египет, завръщането му и т.н. 

Следващата глава 4 започва с думите:

 „3:1 В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:“ 

Следва кръщаването на Исус и т.н. 

Толкова. 

Евангелието на Марко започва директно с кръщаването на Исус Христос. 

Евангелието на Лука описва някои неща за раждането на Исус и ранните му години в глави 1-3 като в края на третата глава се споменава родословието на Исус и следното: 

„3:23 И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава, и, както мислеха, беше син на Иосифа; който бе син Илиев.“ 

Толкова. 

Евангелието на Йоан не споменава никакви подробности по въпроса. 

За изгубените години на Исус са написани стотици книги, които сам разбираш не мога да дискутирам тук. Само ще спомена, че през моите години на изучаване на религиите имам основания да смятам, че евангелията не са достигнали до нас в първоначалния си вид. Цензорите, които са ги цензурирали са нанесли непоправима вреда на християнската религия независимо от техните мотиви. 

Може би знаеш, че прераждането е основополагаща истина за индуизма и будизма. Интересното е, че и при юдаизма по просветените хора за знаели за това по дълбоко разбиране на съществуването. Те го наричат „Гилгулим“. То е било неразделна част от еврейските вярвания. 

Рамбан- един от най-великите коментатори на Талмуда и Тората и забележителна фигура в еврейската история на няколко пъти подсказва, че прераждането е ключът към проникването в дълбоките мистерии на Мицвата на юбум- това е задължението на брата на бездетен умрял мъж да се ожени за вдовицата му. В своите тълкувания към Битие 38.8 той казва, че Йехуда и неговите синове са знаели за тайната на прераждането и това е било главен фактор в тяхното отношение към Тамар. 

Но…… да не те отегчавам с подробности. 

Знаеш, че в България Учителя Петър Дънов- Беинса Дуно също залага прераждането като основа на своето учение на Великото Бяло Братство. 

Знаеш, че е бил отлъчен и анатемосан от църквата, която всъщност би трябвало да е на негова страна. 

Също така знаеш, че макар и един на стотици хиляди или милиони може би, но винаги е имало хора, които със своите свръх- естествени способности са се отличавали от останалите- Ванга, Джуна, Едгар Кейси, Волф Месинг, Емануил Сведенборг, и много други. 

Всички те- без изключение потвърждават същото- прераждането съществува. 

Британската енциклопедия характеризира- Ориген от Александрия /184 -254/ като „най- значителния теолог и библейски учен на ранната гръцка църква“. Този човек е бил убеден защитник на прераждането. 

От знаменитите ръкописи от Мъртво море открити през 1947 година узнаваме, че първите християни са били евреи, които са следвали ученията на Исус за спазването на божия закон. Тези хора са вярвали в специалните учения на Исус, които са им били дадени директно от 12 апостоли, но не са били дадени на общата маса от хората. Тази тайна на скритите учения включва две форми на идеята за възкресението: 

Духовно възкресение или духовно прераждане със Светия Дух.

Телесно възкресение на човешкия дух в друго тяло.

Исторически факт е, че истината за прераждането, която се е приемала и разбирала от първите християни е отхвърлена на един църковен събор през 543 година в Константинопол- ПЕТ ВЕКА след времето на Исус. С това си решение те завъртат колелото на въпроса „А защо Бог така е решил за мен, а за онзи иначе е решил?“ на който никой църковник не може да даде смислен отговор. Не бих искал да коментирам умствения и духовния капацитет на хората участвали тогава в събора, както и светските и политическите основания за взимането на това решение, противостоящо на логиката и разумната мисъл както и на оригиналните истини дадени от пророците през вековете. Това е типичен пример за изкривяването на оригиналните учения дадени от великите основатели на религиите. Такива примери има и в другите религии, но не толкова фрапиращи като този- поради факта, че истината за прераждането е основна и базисна за разбирането на цялата религия. 

Подобен род хора са цензурирали и евангелията за които ти споменах по- горе. 

В началото споменах за авторитетите и тяхната важност. 

Не бих искал да коментирам авторитета на Българската Православна Църква със своя „велик застъпник за вярата“- пловдивския митрополит Николай- често на първите страници на медиите. Смятам и за безсмислено да запълвам страница след страница тук с огромната пропаст между думи и дела на изтъкнати християнски и църковни деятели. Просто когато няма духовна реализация- към каквато и религия да принадлежиш, каквото и да говориш- това са просто думи, а този, който ги говори е просто един обикновен човек. Моето скромно мнение, което се гради на Библията е следното: 

„1:22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.“

Евангелие от Марко 

Такива би трябвало да бъдат авторитетите, които да следваме- независимо към коя религия принадлежим- или поне оригиналните учения и истините, които са изречени или написани от тях от първа ръка- така мисля аз. Такива гротескни фигури като митрополит Николай и отец Висарион- просто начетени, но по начин такъв както Дявола чете Евангелието, фанатични, без духовно прозрение или разбиране, което е единствения критерии за духовна значимост и капацитет предизвикват единствено съжаление в мен. 

И така татко- аз не мисля, че авторитети от такъв ранг като гореспоменатите трябва да бъдат слушани или следвани. 

Смятам, че истината за прераждането рано или късно ще излезе на бял свят. 

Дано не съм те отегчил с подробности. 

Поздрави 

Твой син