Полезни съвети

 С помоща на древната наука наречена Джиотиш или ведическа астрология избраните са могли да погледнат отвъд реалностите на повърността- защото не всичко винаги е това, което изглежда, че е и това е причината от незапомнени времена ведическата астрология да е коронована като “окото на Ведите” позволявайки на онези избранници, които са владеели свещенното познание да виждат през времето и пространството и да проникнат отвъд воала на явленията.

Ведически астролог е бил член на съвета на министрите в кралската свита във великите отминали епохи на ведическата култура и не само е предупреждавал за настъпването на добри или лоши времена, а също така е съветвал относно стратегията и начините на приложение тогава. И ако е вярно, че едно изображение /картина, рисунка, статуя или снимка може би/ казва повече от думите, изключителната роля на ведическия астролог в обществото и живота на всеки човек в древна Индия от незапомнени времена би могла да се онагледи с изображението по- долу:

РАЖДАНЕ:

Най- добрия подарък, който една майка може да направи на детето си е след сверяването на часовник по атомното време да се запише точния час и минута на раждането на бебето. Различни са мненията кой момент трябва да се счита за начало на човешкия живот от астрологична гледна точка:

  1. Излизането на цялото тяло на бебето от майката.
  2. Прерязването на пъпната връв на детето или
  3. Първото вдишване или изплакването на новороденото.

Добре е да се запишат и трите показателя, но мнението на екипа на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма е че третия показател е с най- голяма тежест защото кармичния процес се осъществява чрез влиянието на енергиите запечатани в човешкото тяло, чувства и съзнание в тясна взаимовръзка с електромагнитните вибрационни честоти на планетите чрез диханието. Първото вдишване и съответно първия вик е момента на задвижването на кармата на човешкото същество за настоящето му земно съществуване. Достоверната информация за този момент е от изключителна важност защото чрез него се прави класификация на вибрацията на новороденото. Щом това бъде направено, следващия етап е посредством определени техники на ведическата астрология да се предвиди развитието на тази вибрация във времето и пространството и събитията в живота на детето могат да бъдат предвидени, като добрите влияния могат да бъдат увеличени, а лошите намалени в определена степен. Този процес изисква специализирани познания и огромни усилия както от страна на самия човек така и от страна на астролога и не е толкова елементарна работа, каквото е общо-разпространеното схващане по този въпрос. Степента на промяна на електромагнитните вибрационни честоти на планетите запечатани в тялото, чувствата и съзнанието на човека при раждането му и действащи в него до самата му смърт е различна и зависи от множество фактори.

Моментът на зачеването не е без значение.

Когато се налага раждане с цезарово сечение избраното време е от изключително важност и зависи от родителите дали изборът на този момент ще бъде случаен.

При даването на име на детето е важно името му да съдържа определени срички, които да съответстват на най -вътрешната му същност и да резонират с изговарянето на името, което човек чува стотици хиляди пъти през целия си живот.

При осиновяване е важно за осиновителя да предостави достоверните рожденни данни на детето за да може да е наясно какво може да се очаква от това дете- независимо дали е момче или момиче.

АКТИВНОСТИ:

С оглед на гореизложеното опитът на поколенията е доказал, че е важно кога дадена активност се започва. Този клон на познанието е важна част от ведическата астрология и се нарича Мухурта.

От незапомнени времена индийските мъдреци са знаели и разбирали влиянието на космичните лъчи и електромагнетичните вибрационни честоти на планетите и съзвездията върху живата и неживата природа на планетата Земя. С това познание и наблюденията на хора, които са били много напреднали в своето еволюционно развитие са се създали определени правила, които ако се спазват биха помогнали на човека да бъде в съзвучие с енергиите на Вселената и начинанията му да се увенчават с успех.
При определянето на благоприятното време за започване на определена дейност се взимат предвид следните показатели:
1) Лунния ден- тити.
2) Съзвездието в което се намира Луната- накшатра.
3) Слънчевия ден- ваар.

4) Комбинацията между Слънцето и Луната- Нития Йога.
5) Половината от деня- карана.
Гореизброените пет показателя са така наречените пет крайника или панчанга на мухуртата.
Освен тях, трябва да се има в предвид асцендента по време на започване на събитието, както и разположението на другите планети и съзвездията в които те се намират спрямо рожденните данни на даденото лице.
Другите условия, които трябва да се съчетаят са слънчевия и лунния месец, както и положението на Слънцето в годишния му цикъл- дали е в северната част на хороскопа или в южната. Първата позиция най- общо е благоприятна за добри начинания за разлика от втората.

В допълнение трябва да се има в предвид различната тежест на показателите изброени по горе, както и силата на Луната и съзвездието в което тя се намира по време на започване на събитието.
Процесът на сглобяване на всички по горе изброени показатели в едно изисква много време и специализирани познания от страна на способен ведически астролог.

Важно е да се знае, че различните видове дейности имат различни благоприятни периоди на започване.

Изключително важно е започването на строителство на нова къща, влизането в нов дом, сватбена церемония, захранването на детето, влагане на значителна инвестиция и други крайъгълни моменти в човешкия живот да се започват в правилното време.

Колкото по малко е времето на разположение до започването на дадено събитие, толкова повече компромиси трябва да се правят с гореизброените показатели и толкова повече благоприятните условия и енергии за начинанието намаляват.

СЕМЕЙСТВО:

В България, а и в Европа и Америка създаването на семейство в общия случай се основава на физическото привличане между мъж и жена и тяхното желание да бъдат заедно, често продиктувано от различни причини. За всеки разумен човек е ясно, че този единствен критерий е изключително слаб за да осигури дълготрайна и стабилна връзка. Резултатите, които виждаме в обществото днес като продължителност на браковете и връзките между мъж и жена говорят сами за себе си и нямат нужда от коментар.

Ведическата астрология има система базирана на множество показатели и е изпитана от времето. Оценката на съвместимостта между мъжа и жената се извършва не само на физическо ниво, но и на характерово и житейско ниво. Разумно е преди човек да направи такава важна стъпка в живота си да се посъветва със способен ведически астролог за да чуе съветите на поколенията и да реши сам правилната посока за собствения си живот. Познанието за вътрешната същност на съпруга или съпругата често е различно от това, което се изявява в първите месеци или дори години от началото на живота на семейни начала.

ДОБРИ ВРЕМЕНА:

Познанието за благоприятните периоди от живота на всеки човек, както и тяхната продължителност е от изключително значение за максималното им оползотворяване.

ЛОШИ ВРЕМЕНА:

От друга страна познанието за неблагоприятните периоди е от огромно значение за намаляване на ефектите, които са в процес на проявяване в живота на дадения човек.

СМЪРТ:

Достоверното познание за периода на смъртта би позволило на човека да се подготви за преминаването си в едно друго измерение, както и да сложи в ред житейските си дела. Това познание може да има непредвидими последици за хората, които са неподготвени за него поради което не е препоръчително неговото съобщаване.

ВНИМАНИЕ:

Нашият екип не продава свещенно познание. Ние разбираме, че за почти всички “астролози”- ако могат да бъдат наречени така и към която и астрологическа школа да принадлежат продаването на знание за пари е единствения източник на доходи за тях. Какво е тяхното знание, което продават и доколко самият човек, който го продава, както и този, който го пише разбира от някъкъв вид астрология не е предмет на обсъждане тук.

Нека напомним още веднъж, че ведическата астрология е най- древната, изначално дадена на човечеството в една епоха много по различна от настоящата и от същества, които са достигнали до края на еволюционното си развитие. Ролята на всеки астролог- какъвто и да бил той е да даде светлина, да насочи, да помогне и предупреди, а не да заблуждава и да се обогатява в зависимост от случая.