Йога

Думата “Йога” произлиза от санскритския корен “Юдж”, което означава “свързвам”, “съединявам”.

В днешно време думата “Йога” се използва за едно от следните 5 значения:

  1. Йога като метод на дисциплина за постигане на целта.
  2. Йога като техники за контролиране на тялото и ума.
  3. Йога като име на една от 6-те индийски ортодоксални философски системи заедно със Санкия, Нияя, Миманса, Вайшешика и Веданта. Всички те признават авторитета на Ведите- свещенните книги на индуизма.
  4. Йога като част от други думи- например “хатха”, “мантра”, “раджа”, “лая” и други обозначаващи традиции специализирани в определени техники на Йога.
  5. Йога като цел на практиката на Йога.

Произхода на Йога като метод на дисциплина и като знание се губи в мъглата на времето и с основание може да се твърди, че като една от 6-те индийски ортодоксални философски системи тя тя не е възникнала самостоятелно от нищото. Системата Йога е част от великото знание на индуизма, който е една уникална сплав от вяра и ритуали от една страна и философия и познание от друга- вижте повече тук.

В класическия труд “Йога сутра” на древно- индийския мъдрец Патанджали първите два стиха на първата глава гласят буквално следното:

1.1 atha yoga-anuśāsanam- Сега ще бъде изложено учението на Йога.

1.2 yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ- Йога е спиране на модификациите на съзнанието.

В по широк смисъл афоризмът може да се тълкува така:

Йога- сливане, съединение- в случая системата Йога описана от Патанджали- Ащанга йога. Читта- мисловната субстанция- силата да се усеща. Вритти- водовъртеж, въртоп- това са мислите или вълните на повърхността на езерото на Читта. Важно е да се помни, че мислите само се регистрират в ума- те не произлизат от него. Ниродха- прекратяване, спиране, угасване.

От гореизложеното става ясно, че Йога има малко общо с широкоразпространените представи в обществото.

Малко са и хората, които са успели да достигнат висшите степени на това велико учение, което е част от индуизма.

Но е важно да се разбере смисълът и същността на Йога и да се отхвърлят всички спекулации относно учението.

Важно е да се знае, че физическите ползи са част от един по дълбок процес на вътрешно пътуване към целта посочена от великите мъдреци на индуизма. Например:

От години в България се говори за една разновидност на учението Йога- Крия Йога. Има организация, сбирки, посвещения и ритрити.

С цел усъвършенствуване на познанието и демистификация на този процес за посетителите на hindu.bg- сайтът посветен на индуизма тук ще приложим една книга на английски език озаглавена "Крия Йога- личното преживяване на един последовател" с автор Енио Нимиц. Книгата е общо достъпна в интернет пространството и е разделена на три части и 16 глави общо както следва:

Част първа: История на едно духовно търсене
Глава 1. Самоучител
2. Пранаяма
3. Крия организацията
4. Джапа /повтарянето на мантри/ и бездиханното състояние.
5. ОМКАРА измерението на Крия йога.
6. Трудно решение


Част втора: Крия Йога на практика
7. Въведение в първата Крия
8. Напредък в първата Крия
9. Висшите Крии в тяхната основна форма
10. Определяне на определени цели.
11. Следващите висши Крии
12. Крайни цели


Част трета: Истинското нещо за разбиране относно Крия Йога.

13. Как да започнем?

14. Погрешни подходи

15. Зависимости

16. Чист път

В тази книга авторът описва техниките на Крия Йога, както и горчивият си опит с организациите на Крия Йога по света, а също така и причините за прикриването на тези техники от хора, които целят собственото си възвеличаване. 

Можете да изтеглите книгата безплатно в електронен формат PDF от линка по- долу:

 Йога на 98 години………..