Индуизма за целия свят

 Индуизмът приема и се моли за всички. Един от древните текстове гласи:

“Целия свят е едно семейство.”

Индуистките идеи и молитви по този начин могат да помогнат на нашия свят да се промени към по- добро, защото индуизма се стреми да запази и поддържа цялото творение. 

Грижа за природата

Индуистката концепция за мира не е просто състояние на не- война и не се ограничава до хората, държавите или обществата. Тя се разпростира и върху природата и обгръща цялото творение:

“О Господи,

Нека има мир на небето и на Земята.

Нека небесата, водите, растенията и дърветата бъдат в мир. Нека мира преобладава във всичко.”

Тази молитва предупреждава човека да не смущава природата, да не злоупотребява, замърсява или унищожава обкръжаващата ни среда защото обявавайки война на природата ние просто унищожаваме себе си.

Истинския мир ще се появи само тогава, когато човечеството заживее в мир с себе си, с природата и с Бога.

Грижа за животните

Индуизма се стреми да запази всички видове, не само човешкия род. Една от основните концепции на индуизма е прекрасно изразена в Иша упанишада:

“Цялото творение е изпълнено с присъствието на Бога.”

Да виждаме божественността в животните- това значи наистина да ги уважаваме. Като короната на творението човека трябва да защитава и да се грижи за животните, а не да ги експоатира и изяжда. Ако човек спре да убива животни за забавление или храна, за продукция или удоволствие- нашия свят ще стане по малко стихиен. Свят без местна храна, с грижа за животните ще помогне за възстановяването на мирната природа на човечеството и нашия свят.

Грижа за човечеството

Индуизма вярва, че:

“Целия свят е едно гнездо.”

Атхарва Веда

И наистина ако се замислим, неизменно ще стигнем до заключението, че:

Ние сме птици от едно и също гнездо.

Ние можем да сме в различни кожи.

Може да говорим на различни езици.

Може да вярваме в различни религии.

Може да принадлежим към различни култури.

И въпреки това ние споделяме един и същ дом- нашата Земя.

Родени на една и съща планета, покрита със същите небеса,

поглеждайки към същите звезди, дишайки същия въздух,

ние трябва да се научим щастливо да прогресираме заедно

или мизерно да изчезнем заедно.

Истина е, че хората могат да живеят индивидуално, но могат да оцелеят единствено заедно…. нали?

“Истина е, че даже отвъд Хималайската бариера Индия е изпратила на Запад такива подаръци като граматиката и логиката, философията и баснята, хипнотизма и шаха и най важното- числата и двоичната система.”

Уилиам Дюрант (Американски историк 1885- 1981)

“Много научни постижения, които ние днес считаме, че са направени в Европа всъщност са направени в Индия преди векове.”- Джеймс Грант Дъф (Английски историк 1789- 1858) 

“Санскритския език каквато и да е неговата античност е с чудесна структура- по съвършен от гръцкия, по изобилен от латинския и по изтънчен и от двата.”- Сър Уилиам Джоунс (Английски ориенталист 1746- 1794)

“Ако бъда запитан под чие небе човешкия ум най- пълно е развил някои от най- големите си дарби, най- дълбоко е премислил върху най- големите проблеми на живота и е намерил решения, аз бих посочил Индия.”

Макс Мюлер (Германски филолог и индолог 1823- 1900)

“Не може да има повече никакво съмнение, че и исляма и христянството дължат основите и на мистиката си и на научните си постижения на индийската инициатива.”- Филип Ралсън (Английски ориенталист)

“Хирургията на древните индийски хирурзи е била смела и майсторска. Специален клон на хирургията е бил посветен на ринопластията или операциите за подобряване на деформирани уши и носове и формиране на нови, които европейските хирурзи сега са заели.”- сър Уилиам Хънтер (Английски анатом и физиолог 1718- 1783)

“Във великите книги на Индия една империя ни говори, нищо малко или без стойност, но голям, ведър, последователен, гласът на една стара интелигентност, която в една друга епоха и климат е размишлявала и е разрешила въпросите, които сега ни тревожат.”- Ралф Уалдо Емерсон (Американски есеист 1803- 1882)

 “Истина е, че даже отвъд Хималайската бариера Индия е изпратила на Запад такива подаръци като граматиката и логиката, философията и баснята, хипнотизма и шаха и най важното- числата и двоичната система.”

Уилиам Дюрант (Американски историк 1885- 1981)

“Много научни постижения, които ние днес считаме, че са направени в Европа всъщност са направени в Индия преди векове.”- Джеймс Грант Дъф (Английски историк 1789- 1858)

“Санскритския език каквато и да е неговата античност е с чудесна структура- по съвършен от гръцкия, по изобилен от латинския и по изтънчен и от двата.”- Сър Уилиам Джоунс (Английски ориенталист 1746- 1794)

“Ако бъда запитан под чие небе човешкия ум най- пълно е развил някои от най- големите си дарби, най- дълбоко е премислил върху най- големите проблеми на живота и е намерил решения, аз бих посочил Индия.”

Макс Мюлер (Германски филолог и индолог 1823- 1900)

“Не може да има повече никакво съмнение, че и исляма и христянството дължат основите и на мистиката си и на научните си постижения на индийската инициатива.”- Филип Ралсън (Английски ориенталист)

“Хирургията на древните индийски хирурзи е била смела и майсторска. Специален клон на хирургията е бил посветен на ринопластията или операциите за подобряване на деформирани уши и носове и формиране на нови, които европейските хирурзи сега са заели.”- сър Уилиам Хънтер (Английски анатом и физиолог 1718- 1783)

“Във великите книги на Индия една империя ни говори, нищо малко или без стойност, но голям, ведър, последователен, гласът на една стара интелигентност, която в една друга епоха и климат е размишлявала и е разрешила въпросите, които сега ни тревожат.”- Ралф Уалдо Емерсон (Американски есеист 1803- 1882)